TRANSPARENTNOST PLATFORME S-PROCUREMENT

31. maj 2021

Platforma S-Procurement je ena najbolj transparentnih – ali celo najbolj transparentna si upamo trditi – rešitev za nabave v javnem in zasebnem sektorju, ki je na voljo na slovenskem trgu. Prava transparentnost v postopkih nabave se namreč zagotavlja s številnimi instituti - z zagotavljanjem revizijske sledi, varnim elektronskim podpisovanjem, časovnim žigosanjem, šifriranjem in ne nazadnje s certificirano rešitvijo, neomejeno hrambo dokumentacije znotraj certificiranega sistema tako po času kot po velikosti datotek …

PREBERI VEČ

Strokovni dialog: pridobimo zaupanje in prinesimo spremembe skupaj

31. maj 2021

Pritisk na javne finance je velik, zato vas vabimo, da se nam 3. junija 2021 ob 9 uri za dobro bodočih generacij pridružite na delavnici »KAKO V PRAKSI PRAVILNO PRISTOPITI K IZVEDBI STROKOVNEGA DIALOGA?«. Pridobimo zaupanje in prinesimo spremembe skupaj. Večja uporaba strokovnega dialoga lahko bistveno izboljša učinkovitost javnega naročanja. Delavnica je primerna za predstavnike javnega in zasebnega sektorja v vlogi ponudnikov in nabavnikov, saj bomo obravnavali tudi RfI postopke.

PREBERI VEČ

V CELOTI OBJAVLJAMO ODGOVORE, KI SMO JIH POSREDOVALI ČASNIKU FINANCE V MAJU IN JUNIJU 2021

27. maj 2021

Dne 20. maja 2021 je družba S-Procurement d.o.o. s strani novinarke časnika Finance Andreje Rednak prejela nekatera vprašanja o delovanju platforme S-Procurement. Z namenom zagotavljanja transparentnosti objavljamo posredovane odgovore v celoti.

PREBERI VEČ

Kako postaviti temelje celovitega upravljanja z nabavnimi verigami (Lara Valjavec)

20. maj 2021

Upravljanje dobavne verige (angl. Supply Chain Management) je upravljanje pretoka blaga in storitev, ki vključuje pretok od nabave surovin do proizvodnje, logistike in dostave končnemu kupcu. Cilj upravljanja z dobavnimi verigami je zmanjšati stroške, izboljšati učinkovitost in zadovoljiti povpraševanje. 

PREBERI VEČ

Konferenca Novi izzivi 2021

12. maj 2021

Koronavirus COVID-19 je za digitalno preobrazbo storil več kot vsa dosedanja marketinška prizadevanja. Pandemija je prodoru brezgotovinskega poslovanja dala nov dodaten pospešek. Rešitve za delo na daljavo, spletno naročanje blaga in storitev in plačevanje postajajo vedno bolj uporabniku prijazne, s tem pa za finančno industrijo, pa tudi za gospodarstvo, še pomembnejši vzvod razvoja in napredka. 

PREBERI VEČ

Webinar: Boosting economic recovery trough innovation procurement

6. maj 2021

Evropska pomoč za javna naročila za inovacije (EAFIP) dne 18. 5. 2021 organizira spletno 4-urno delavnico-spletni seminar o tem, kako lahko javnemu sektorju pomaga pri uporabi javnih naročil za inovacije za spodbujanje zeleno-digitalnega okrevanja gospodarstva. V središču pozornosti bodo primeri uspeha, ki jih je EAFIP v preteklosti že podpiral. Predstavljeni bodo pristopi, ki so jih uporabili za povečanje učinkov tako z vidika naročnika kot ponudnika. 

PREBERI VEČ

POROČILO O DELU DRŽAVNE REVIZIJSKE KOMISIJE V LETU 2020

21. april 2021

Državna revizijska komisija (v nadaljevanju: DKOM) je v začetku meseca aprila  2021 objavila poročilo o svojem delu v letu 2020. Sledenje njenemu delovanju pripomore k zagotavljanju nadzora nad izvajanjem njenih pristojnosti, spodbuja odgovornost in gradi zaupanje v izvrševanje njenih nalog.

PREBERI VEČ

ZJN-3B: »Pretirano« označevanje poslovne skrivnosti kmalu prekršek?

15. april 2021

Pred kratkim, dne 24. 3. 2021, je DKOM sprejela odločitev v zadevi št. 018-013/2021, ki opomni bralca na omejitve pravnega varstva neizbranega ponudnika v okviru instituta vpogleda v ponudbo izbranega ponudnika. Breme tehtanja med javnim interesom za razkritje informacij in poslovnim interesom izbranega ponudnika za varovanje poslovne skrivnosti (ti. test prevladujočega interesa) je na strani naročnika. Predmetna odločitev DKOM ne odstopa od ustaljene sodne prakse, vendar pa je, glede na predlog novele ZJN-3B mogoče v prihodnje pričakovati spremembe tudi na tem področju.

PREBERI VEČ

BREZPLAČNA PREDSTAVITEV PRENOVLJENEGA SISTEMA S-PROCUREMENT ZA PONUDNIKE

8. april 2021

Z namenom izboljšanja vaše uporabniške izkušnje bo z 12. aprilom 2021 v informacijskem sistemu S-Procurement na voljo posodobljen modul za pripravo in oddajo ponudb. Priprava in oddaja ponudb bo tako enostavnejša in bolj intuitivna, z navodili po korakih in vsemi ustreznimi informacijami. Za elektronsko podpisovanje ponudb podprto s kvalificiranim digitalnim potrdilom ni več potrebna Java.

PREBERI VEČ

Novo sistemsko pojasnilo KPK

1. april 2021

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je sprejela novo sistemsko pojasnilo o omejitvah oziroma prepovedi poslovanja, ki je priročniško naravnano in za lažje razumevanje zavezancev vsebuje tudi številne primere iz prakse. Institut omejitev oziroma prepovedi poslovanja se v skladu z določbami Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) nanaša na poslovanje organa ali organizacije javnega sektorja, v katerem funkcijo opravlja funkcionar, s pravnim subjektom, v katerem je udeležen ta funkcionar ali njegov družinski član. Namen tega instituta je zaščita javnih sredstev pred porabo, motivirano z zasebnimi interesi.

PREBERI VEČ