Sodišče EU letališki zemeljski oskrbi

1. avgust 2017

Sodba z dne 13. julija 2017 v zadevi C‑701/15, Malpensa Logistica Europa SpA proti Società Esercizi Aeroportuali SpA (SEA)

PREBERI VEČ

Predlog novele ZJZP

29. avgust 2017

Na portalu E-demokracija je bil objavljen predlog novele Zakona o javno-zasebnem partnerstvu, s katerim se bo spremenila vsebina sedaj veljavnega ZJZP.

PREBERI VEČ

Predlog zakona o podeljevanju koncesij

20. marec 2017

Na portalu E-demokracija je bil objavljen predlog Zakona o podeljevanju koncesij, s katerim se bo v naš pravni red prenesla Direktiva 2014/23/EU.

PREBERI VEČ

Udrihanje po JZP terja svoj davek

11. marec 2017

Po izjemnem zagonu javno-zasebnih partnerstev v Franciji pred dobrim desetletjem, so le-ti danes prisotni v pičlem številu.

PREBERI VEČ

Energetsko pogodbeništvo v Občini Medvode

31. januar 2017

Na portalu javnih naročil je Občina Medvode objavila javni razpis za JAVNO-ZASEBNO PARTNERSTVO ZA IZVEDBO PROJEKTA POGODBENEGA ZAGOTAVLJANJA PRIHRANKOV RABE ENERGIJE Z NAMENOM ENERGETSKE SANACIJE JAVNIH OBJEKTOV V LASTI OBČINE MEDVODE

PREBERI VEČ

Sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin

18. januar 2017

Dne 2. septembra 2016 je Ministrstvo za infrastrukturo objavilo Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin

PREBERI VEČ

Uspešen JZP: "Bathyanijev dvorec"

7. september 2016

V soboto, 3. septembra 2016 se je s predajo prostorov svojemu namenu uspešno zaključilo javno-zasebno partnerstvo za izvedbo projekta “Rekonstrukcija Bathyanijevega dvorca”.

PREBERI VEČ

Energetsko pogodbeništvo v občini Novo mesto

25. september 2016

Mestna občina Novo mesto je dne 23. 8. 2016 na Portalu javnih naročil objavila javni razpis za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Mestne občine Novo mesto.

PREBERI VEČ

Pri študiji komisije sodeloval tudi naš inštitut

16. avgust 2016

Evropska Komisija je objavila novo študijo, ki proučuje nacionalna pravila in prakse o tveganju dobave električne energije, pri kateri je sodelovala ekipa Inštituta za javno-zasebno partnerstvo kot nacionalni poročevalec.

PREBERI VEČ

Poziv promotorjem - energetsko pogodbeništvo v občini Ilirska Bistrica

3. avgust 2016

Občina Ilirska Bistrica je na Portalu javnih naročil objavila javni poziv promotorjem k oddaji vloge o zainteresiranosti za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva energetska sanacija in prenova javnih stavb.

PREBERI VEČ