Evropska komisija je objavila nove smernice o načinu obravnave domnevnih primerov omejevalnih sporazumov ponudnikov pri javnih naročilih. V okviru smernic so podane tudi nadaljnje podrobnosti o orodjih, napovedanih leta 2017, s katerimi Evropska komisija državam članicam EU pomaga preprečevati in odkrivati omejevalne sporazume ter ukrepati ob ugotovitvi, da je prišlo do sklenitve takšnih sporazumov.

Nezakoniti omejevalni sporazumi med gospodarskimi subjekti za usklajevanje njihovih ponudb in vnaprejšnja izbira ponudnika naj bi ceno, ki jo plača javni organ, povišali do 60% v primerjavi z običajnimi cenami na trgu. V nujnih primerih, kot je pandemija COVID-19, lahko potreba javnih organov po hitri nabavi velikih količin zalog in storitev za zdravstvene sisteme to tveganje še poveča. Nekateri gospodarski subjekti skušajo izkoristiti izredne razmere in umetno omejiti konkurenco, da bi povečali svoj dobiček na račun javnih financ.

Danes sprejeto obvestilo zagotavlja preprosto orodje za nacionalne organe in osebe, odgovorne za vodenje postopkov javnih naročil, ki pomaga zmanjševati tveganje omejevalnih sporazumov in ponuja načine za učinkovitejše ukrepanje v primeru suma, da je do njih prišlo. V smernicah je določeno še, kako najbolje uporabiti direktive EU o javnih naročilih za izključitev ponudnikov v primerih, ko obstajajo dovolj verjetni znaki nezakonitega dogovarjanja med ponudniki. Glavni cilj tega obvestila je ozaveščati tako naročnike kot gospodarske subjekte o pomenu spoštovanja pravil in zagotavljanja resnične konkurence na trgih javnih naročil.

Več o novih smernicah si lahko preberete tukaj.