Upravljanje dobavne verige (angl. Supply Chain Management) je upravljanje pretoka blaga in storitev, ki vključuje pretok od nabave surovin do proizvodnje, logistike in dostave končnemu kupcu. Cilj upravljanja z dobavnimi verigami je zmanjšati stroške, izboljšati učinkovitost in zadovoljiti povpraševanje.

Pomembno je, da organizacije pripravijo in izvajajo načrte ali strategije dobavne verige, ki določajo kratkoročne in dolgoročne cilje nabave ter ravni storitev. Slednje vključuje tudi celostno načrtovanje in izvajanje postopkov, potrebnih za upravljanje pretoka materiala, informacij in kapitala. Prednosti upravljanja dobavnih verig so zlasti boljša sposobnost napovedovanja in izpolnjevanja nagnjenosti kupcev, izboljšanje kakovosti, učinkovitejša logistika, obvladovanje tveganj, izboljšanje denarnega toka itd.

Članstvo v FORUMU ZNANJA v kombinaciji s PREMIUM + na paketom platformi S-Procurement je prvi korak v pravo smer. S klikom na link tukaj lahko preberete več o teh prednostih.