DRŽAVE, KI VEČJI DELEŽ JAVNIH PROJEKTOV IZVAJAJO V OBLIKI JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA, LAŽJE PREBRODIJO OBDOBJA KRIZE

Po zadnji gospodarski krizi, ki se je pričela v letu 2008, se je lepo pokazalo, da so države, ki večji delež javnih projektov izvajajo v obliki javno-zasebnega partnerstva lažje prebrodila krizo, brez da bi izrazito zmanjšale investicijski cikel, kot države, ki projekte izvajajo v obliki javnega naročanja. Temu botruje dejstvo, da v teh državah odpade strošek investicije (capex), ki je velik v prvih letih vzpostavitve projekta. Ta strošek prevzame zasebni partner, javni partner prične s plačili za zagotavljanje infrastrukture, ki vključujejo tudi financiranje stroškov investicije (opex), ko je infrastruktura že vzpostavljena in pripravljena za uporabo. Plačila so pa predvidljiva in določena vnaprej, kar bistveno olajša proračunsko načrtovanje.

Slednje je lepo razvidno iz prikaza na desni strani.

V državah, kjer so javno-zasebna partnerstva bolj uveljavljena, jih zato imenujejo za varuha javnih financ.