Zavarovanje obveznosti izvajalca je v poslovni praksi pogosto, saj se s tem drugi pogodbeni stranki (predvsem naročniku) olajša položaj v primeru, ko izvajalec krši svoje pogodbene obveznosti. Zavarovanje tveganja pri javnem naročanju je na načelni ravni urejeno v 93. členu ZJN-3, ki določa, da lahko naročnik določi pogoje in načine zavarovanja resnosti ponudbe, dobro izvedbo posla ali odpravo napak v garancijski dobi, podrobneje pa jih ureja Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju (Uradni list RS, št. 27/16), ki med primeroma našteta zavarovanja kot primerna uvršča bančno garancijo, menico, depozit in kavcijsko zavarovanje zavarovalnice. Od uvedbe elektronskega javnega naročanja se pogosto zastavlja vprašanje smiselnosti določenih zavarovanj (npr. menice) ter možnosti elektronskega vnovčevanja ter elektronske izdaje zavarovanj.

 

Poleg naštetih zavarovanj pa morajo izvajalci pogosto razpolagati tudi s tistimi, s katerimi je krita škoda pri opravljanju njihove dejavnosti. Take zahteve so lahko določene celo kot pogoj za opravljanje dejavnosti. Tako denimo subjekt ne more izvajati dejavnosti gradbeništva, če ne razpolaga z ustreznim zavarovanjem ki ga predvideva 14. člen Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17, 65/20 in 15/21) ali arhitekturne in inženirske dejavnosti, če ne razpolaga z ustreznim zavarovanjem, ki ga predvideva 15. člen Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17).

 

Ker je v zadnjem obdobju na področju izvajanja dejavnosti gradbeništva ter arhitekturne in inženirske dejavnosti prišlo do spremembe zakonodaje, se izvajalci pogosto sprašujejo, ali razpolagajo z ustreznim zavarovanjem, naročniki pa so v fazi pregleda ponudb pogosto v dilemi, ali je predloženo zavarovanje ponudnika sploh ustrezno. Še več težav se lahko pojavi pri sodelovanju s tujimi gospodarskimi subjekti.

 

Z namenom razrešitve dilem, s katerimi se v praksi srečujejo tako naročniki kot ponudniki smo pripravili delavnico, na kateri boste dobili odgovore aktualne na izzive finančnih zavarovanj, s katerimi se soočamo v elektronskem svetu javnega naročanja. Več informacij o spletni delavnici najdete tukaj.