Ob Evropskem tednu mobilnosti »Živi zdravo. Potuj trajnostno.« bo v četrtek, 16. 9. 2021, od 10:00 do 15:00 ure  na parkirišču poleg kavarne Brioni - Kranj potekal dan odprtih vrat »E-mobilnost v MO Kranj«

Na dogodku bodo predstavili projekt e-mobilnost v Mestni občini Kranj in spletno platformo ViziDrive, ki omogoča storitev e-mobilnosti na enem mestu, saj med drugim svojim uporabnikom nudi mrežo polnilnic, ki so na voljo.

MO Kranj je med vodilnimi občinami v Sloveniji na področju uvajanja e-mobilnosti. Zamenjavo vozil na fosilna goriva z električnimi vozili izvaja po modelu javno-zasebnega partnerstva. Veseli smo, da je Inštitut za javno-zasebno partnerstvo lahko sodeloval pri razvoju koncepta in njegovi izvedbi v praksi. Postopek javnega razpisa podelitve koncesije je potekal v celoti elektronsko, na platformi S-Procurement. Več informacij o samem projektu lahko preberete tukaj.

Vljudno vabljeni!