Evropska komisija je v četrtek, 3. 6. 2021, v okviru objave besedila predloga sprememb Uredbe eIDAS, predstavila normativni okvir za zaupanja vredno in varno digitalno identiteto za vse Evropejke in Evropejce, ki bo temeljila na digitalni denarnici, nameščeni na pametnem mobilnem telefonu.

Družba PALSIT v sodelovanju s Slovenskim združenjem za e-identifikacijo in e-storitve zaupanja pripravlja BREZPLAČEN WEBINAR: Denarnica evropske digitalne identitete in nove storitve zaupanja v okviru prenove Uredbe eIDAS.

Denarnica evropske digitalne identitete bo kot novo, dodatno sredstvo elektronske identifikacije državljanom omogočila elektronsko identifikacijo ter shranjevanje in upravljanje podatkov o identiteti in uradnih dokumentih v elektronski obliki (npr. vozniško dovoljenje, zdravniški recept, potrdila o izobrazbi), pri čemer bodo imeli državljani venomer popoln nadzor nad tem, katere identifikacijske podatke dajo v skupno rabo oz. jih posredujejo ponudnikom elektronskih storitev.

Pomemben dejavnik denarnice evropske digitalne identitete naj bi predstavljala storitev elektronskega potrjevanja lastnosti in potrdil osebe, pri čemer naj bi imele kvalificirane storitve potrjevanja atributov (npr. izvidov, spričeval ali diplom) enak pravni učinek kot zakonito izdana potrdila v papirnati obliki.

Poleg novosti na področju elektronske identifikacije predlog uredbe določa tri nove storitve zaupanja, in sicer:

  • upravljanje naprav za ustvarjanje e-podpisov in e-žigov na daljavo;
  • elektronsko arhiviranje elektronskih dokumentov;
  • shranjevanje elektronskih podatkov v elektronsko knjigo transakcij (ledger).

Elektronski podpisi in žigi na daljavo so se že uveljavili kot ena najpogostejših storitev zaupanja v sodobnem digitalnem poslovanju. Podrobnejša ureditev zahtev za zagotavljanje teh storitev, ki bo podprta s posebnim izvedbenim predpisom in seznamom referenčnih standardov, bo omogočila višjo raven zaupanja in širšo uporabo spletnih storitev.

Storitev kvalificiranega elektronskega arhiviranja, ki bo zagotavljala pravno veljavnost elektronskih dokumentov po poteku njihove tehnološke veljavnosti, bodo lahko izvajali le kvalificirani ponudniki, in sicer z uporabo postopkov in opreme, ki jih bo v izvedbenem predpisu določila Evropska komisija.

V okvir novosti na področju elektronskega shranjevanja sodi tudi rešitev in storitev elektronske knjige transakcij, ki bo v primeru, da jo bo v skladu s predpisanimi zahtevami ustvaril eden ali več ponudnikov kvalificiranih storitev zaupanja, zagotavljala pravno domnevo o edinstvenosti in izvirnosti, točnosti časa in datuma ter kronološkem zaporedju zapisa shranjenih podatkov.


To je le nekaj poudarkov iz predloga novele Uredbe eIDAS, ki bodo obravnavani na webinarju v torek, 15. junija 2021, od 9:30 do 11:00.

Predlagane novosti in njihov vpliv na aktualno ureditev področij e-identifikacije, e-podpisovanja in drugih storitev zaupanja, e-hrambo gradiv v digitalni obliki ter varstvo podatkov, ki so predmet obdelave v omenjenih storitvah, bodo predstavili člani združenja z gosti. Med njimi tudi izr. prof. dr. Petra Ferk, ustanoviteljica in direktorica družbe S-Procurement d.o.o. in Inštituta za javno-zasebno partnerstvo.

Več informacij in prijava tukaj.

Datum:

15. junij 2021

Ura:

9:30 - 11:00

Lokacija:

Spletna delavnica