Energetsko pogodbeništvo v Občini Medvode

31. januar 2017

Na portalu javnih naročil je Občina Medvode objavila javni razpis za JAVNO-ZASEBNO PARTNERSTVO ZA IZVEDBO PROJEKTA POGODBENEGA ZAGOTAVLJANJA PRIHRANKOV RABE ENERGIJE Z NAMENOM ENERGETSKE SANACIJE JAVNIH OBJEKTOV V LASTI OBČINE MEDVODE

PREBERI VEČ

Sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin

18. januar 2017

Dne 2. septembra 2016 je Ministrstvo za infrastrukturo objavilo Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin

PREBERI VEČ

Energetsko pogodbeništvo v občini Novo mesto

25. avgust 2016

Mestna občina Novo mesto je dne 23. 8. 2016 na Portalu javnih naročil objavila javni razpis za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Mestne občine Novo mesto.

PREBERI VEČ

Pri študiji komisije sodeloval tudi naš inštitut

16. avgust 2016

Evropska Komisija je objavila novo študijo, ki proučuje nacionalna pravila in prakse o tveganju dobave električne energije, pri kateri je sodelovala ekipa Inštituta za javno-zasebno partnerstvo kot nacionalni poročevalec.

PREBERI VEČ

Poziv promotorjem - energetsko pogodbeništvo v občini Ilirska Bistrica

3. avgust 2016

Občina Ilirska Bistrica je na Portalu javnih naročil objavila javni poziv promotorjem k oddaji vloge o zainteresiranosti za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva energetska sanacija in prenova javnih stavb.

PREBERI VEČ

Energetsko pogodbeništvo v občini Črnomelj

31. avgust 2016

V Uradnem listu RS, št. 51/2016 z dne 22. 7. 2016 je bil objavljen Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Občine Črnomelj.

PREBERI VEČ

Poziv za energetsko prenovo stavb širšega javnega sektorja

26. julij 2016

Ministrstvo za infrastrukturo je 21.7.2016 objavilo Povabilo k oddaji vlog prijaviteljev za posredovanje predlogov operacij energetske prenove stavb v lasti in uporabi oseb širšega javnega sektorja v lasti države.

PREBERI VEČ

Poziv za energetsko prenovo stavb ožjega javnega sektorja

23. julij 2016

Ministrstvo za infrastrukturo je 15.7.2016 objavilo Povabilo k oddaji vlog prijaviteljev za posredovanje predlogov operacij energetske prenove stavb v lasti in uporabi oseb ožjega javnega sektorja

PREBERI VEČ