EAFIP je objavila nov poziv

3. april 2019

Evropska pobuda za inovativno javno naročanje (Europen Assistance for Innovative Procurement – EAFIP) je objavila nov poziv za pridobitev pomoči na področju inovativnega javnega naročanja.

PREBERI VEČ

Evropska komisija o javnem naročanju v Sloveniji

28. april 2019

Evropska komisija (v nadaljevanju: Komisija) je 27. februarja 2019 v sklopu evropskega semestra za 2019 objavila letno analizo gospodarskih in socialnih razmer v državah članicah in oceno napredka pri izvajanju priporočil za posamezne države.

PREBERI VEČ

Smernice za JN inovativnih rešitev v vseh jezikih EU

8. december 2018

V Smernicah za javno naročanje inovativnih rešitev je pojasnjeno, kaj pomeni javno naročanje inovativnih rešitev in orisano kako oblikovati okvir politike, ki bo strateško izkoristila javno naročanje inovativnih rešitev.

PREBERI VEČ

Komisija za izboljšanje javnih naročil

25. december 2018

Evropska komisija je dne 23. 05. 2018 v okviru postopka evropskega semestra objavila predlog priporočil za posamezne države članice glede njihovih gospodarskih politik za naslednjih 12 do 18 mesecev.

PREBERI VEČ

Nova uredba o zelenem javnem naročanju

9. januar 2018

S 1. januarjem 2018 je stopila v veljavo stopila nova Uredba o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17; v nadaljevanju: Uredba o ZeJN), ki namesto dosedanjih zahtev in meril določa cilje za posamezne predmete pri vsakokratni oddaji naročila, ki jih morajo naročniki izpolniti ob oddaji posameznega (zelenega) javnega naročila.

PREBERI VEČ

DKOM: odgovorni vodja del in nominacija podizvajalca

4. januar 2018

Državna revizijska komisija je v zadevi št. 018-232/2017-5 presojala ali mora biti subjekt, ki določen kader zagotavlja, v ponudbi imenovan kot podizvajalec.

PREBERI VEČ

Višje mejne vrednosti

29. december 2017

Evropska komisija je objavila delegirane uredbe, s katerimi je spremenila obstoječe direktive o javnem naročanju v delu mejnih vrednosti.

PREBERI VEČ

Mednarodna konferenca Speed-UPPP 2017

10. december 2017

Vabimo vas na Mednarodno konferenco s področja javno-zasebnih partnerstev in javnih naročil, ki bo potekala 27. in 28. novembra 2017 v Hotelu Golf na Bledu.

PREBERI VEČ

Sistem javnega naročanja omogoča dumping

18. avgust 2017

Delavska svetovalnica je na tiskovni konferenci 17. avgusta 2017 opozorila, da sistem javnega naročanja v Sloveniji omogoča socialni dumping.

PREBERI VEČ

Zavrnitev ponudbe zaradi preseganja dovoljenih sredstev

17. avgust 2017

Prejeli smo vprašanje, v katerem naročnik navaja, da edina prispela ponudba presega zagotovljena sredstva in je zato nedopustna.

PREBERI VEČ