VSEBINSKA POGAJANJA KOT NASPROTJE NAJNIŽJI CENI

7. julij 2021

V praksi se je izoblikovalo relativno veliko različnih načinov izvedbe postopka pogajanj, kjer je opaziti prevladujoč trend, po katerem se naročniki v okviru postopka s pogajanji osredotočajo predvsem na usklajevanje oz. zniževanje končne ponudbene cene.

ZJN-3 pogajanja ureja v treh členih, in sicer za naročnike na splošnem področju konkurenčni postopek s pogajanji, za naročnike na infrastrukturnem področju postopek s pogajanji z objavo in v 46. členu ZJN-3, kot skupno izjemo postopek s pogajanji brez predhodne objave.

Vabimo vas, da se nam pridružite na spletni delavnici, kjer bodo podrobneje predstavljena "vsebinska" pogajanja kot nasprotje pogajanjem "za popust".

PREBERI VEČ

Letni kongres Svetovnega združenja organizacij za javno-zasebna partnerstva (WAPPP - World Association of PPP Units)

11. julij 2021

Od 14. do 16. junija 2021 bo potekal letni kongres Svetovnega združenja organizacij za javno-zasebna partnerstva (WAPPP - World Association of PPP Units).

Na kongresu bo sodelovala tudi iz. prof. dr. Petra Ferk, ki bo predstavila implementacijo energetskega pogodbeništva v slovensko prakso. 

PREBERI VEČ

TRANSPARENTNOST PLATFORME S-PROCUREMENT

31. maj 2021

Platforma S-Procurement je ena najbolj transparentnih – ali celo najbolj transparentna si upamo trditi – rešitev za nabave v javnem in zasebnem sektorju, ki je na voljo na slovenskem trgu. Prava transparentnost v postopkih nabave se namreč zagotavlja s številnimi instituti - z zagotavljanjem revizijske sledi, varnim elektronskim podpisovanjem, časovnim žigosanjem, šifriranjem in ne nazadnje s certificirano rešitvijo, neomejeno hrambo dokumentacije znotraj certificiranega sistema tako po času kot po velikosti datotek …

PREBERI VEČ

Strokovni dialog: pridobimo zaupanje in prinesimo spremembe skupaj

31. maj 2021

Pritisk na javne finance je velik, zato vas vabimo, da se nam 3. junija 2021 ob 9 uri za dobro bodočih generacij pridružite na delavnici »KAKO V PRAKSI PRAVILNO PRISTOPITI K IZVEDBI STROKOVNEGA DIALOGA?«. Pridobimo zaupanje in prinesimo spremembe skupaj. Večja uporaba strokovnega dialoga lahko bistveno izboljša učinkovitost javnega naročanja. Delavnica je primerna za predstavnike javnega in zasebnega sektorja v vlogi ponudnikov in nabavnikov, saj bomo obravnavali tudi RfI postopke.

PREBERI VEČ

V CELOTI OBJAVLJAMO ODGOVORE, KI SMO JIH POSREDOVALI ČASNIKU FINANCE V MAJU IN JUNIJU 2021

27. maj 2021

Dne 20. maja 2021 je družba S-Procurement d.o.o. s strani novinarke časnika Finance Andreje Rednak prejela nekatera vprašanja o delovanju platforme S-Procurement. Z namenom zagotavljanja transparentnosti objavljamo posredovane odgovore v celoti.

PREBERI VEČ

Kako postaviti temelje celovitega upravljanja z nabavnimi verigami (Lara Valjavec)

20. maj 2021

Upravljanje dobavne verige (angl. Supply Chain Management) je upravljanje pretoka blaga in storitev, ki vključuje pretok od nabave surovin do proizvodnje, logistike in dostave končnemu kupcu. Cilj upravljanja z dobavnimi verigami je zmanjšati stroške, izboljšati učinkovitost in zadovoljiti povpraševanje. 

PREBERI VEČ

Konferenca Novi izzivi 2021

12. maj 2021

Koronavirus COVID-19 je za digitalno preobrazbo storil več kot vsa dosedanja marketinška prizadevanja. Pandemija je prodoru brezgotovinskega poslovanja dala nov dodaten pospešek. Rešitve za delo na daljavo, spletno naročanje blaga in storitev in plačevanje postajajo vedno bolj uporabniku prijazne, s tem pa za finančno industrijo, pa tudi za gospodarstvo, še pomembnejši vzvod razvoja in napredka. 

PREBERI VEČ

Webinar: Boosting economic recovery trough innovation procurement

6. maj 2021

Evropska pomoč za javna naročila za inovacije (EAFIP) dne 18. 5. 2021 organizira spletno 4-urno delavnico-spletni seminar o tem, kako lahko javnemu sektorju pomaga pri uporabi javnih naročil za inovacije za spodbujanje zeleno-digitalnega okrevanja gospodarstva. V središču pozornosti bodo primeri uspeha, ki jih je EAFIP v preteklosti že podpiral. Predstavljeni bodo pristopi, ki so jih uporabili za povečanje učinkov tako z vidika naročnika kot ponudnika. 

PREBERI VEČ

POROČILO O DELU DRŽAVNE REVIZIJSKE KOMISIJE V LETU 2020

21. april 2021

Državna revizijska komisija (v nadaljevanju: DKOM) je v začetku meseca aprila  2021 objavila poročilo o svojem delu v letu 2020. Sledenje njenemu delovanju pripomore k zagotavljanju nadzora nad izvajanjem njenih pristojnosti, spodbuja odgovornost in gradi zaupanje v izvrševanje njenih nalog.

PREBERI VEČ

ZJN-3B: »Pretirano« označevanje poslovne skrivnosti kmalu prekršek?

15. april 2021

Pred kratkim, dne 24. 3. 2021, je DKOM sprejela odločitev v zadevi št. 018-013/2021, ki opomni bralca na omejitve pravnega varstva neizbranega ponudnika v okviru instituta vpogleda v ponudbo izbranega ponudnika. Breme tehtanja med javnim interesom za razkritje informacij in poslovnim interesom izbranega ponudnika za varovanje poslovne skrivnosti (ti. test prevladujočega interesa) je na strani naročnika. Predmetna odločitev DKOM ne odstopa od ustaljene sodne prakse, vendar pa je, glede na predlog novele ZJN-3B mogoče v prihodnje pričakovati spremembe tudi na tem področju.

PREBERI VEČ