2. konferenca prava informacijske varnosti

23. februar 2021

Med 19. in 20. aprilom 2021 bo potekala 2. konferenca prava informacijske varnosti, kjer bo nastopila tudi izr. prof. Petra Ferk, soustanoviteljica Inštituta za javno-zasebno partnerstvo in družbe S-Procurement.

PREBERI VEČ

Sprememba pogodbe o izvedbi javnega naročila

19. februar 2021

Zakonodaja s področja javnega naročanja primarno določa načine in pogoje za izbiro izvajalca, zato je pogodbena faza načelno podrejena določilom Obligacijskega zakonika (v nadaljevanju: OZ).  Pri tem, upoštevajoč posebno naravo razmerja med javnim naročnikom in izvajalcem ter omejitve, ki tako pogodbeno razmerje spremljajo, vrste pravic, ki jih daje pogodbenim strankam OZ, ni mogoče uporabiti oziroma je pri uporabi le-teh avtonomija strank močno omejena. Naknadno spreminjanje predmeta pogodbe ali pogojev za izvedbo gradenj, storitev ali dobavo blaga  je ob soglasju volj zasebnih pogodbenih strank v smislu OZ nesporna. Zaradi varovanja temeljnih načel javnega naročanja pa tovrstna sprememba načeloma zahteva novo pogodbo, za katero je treba izvesti nov postopek izbora izvajalca. 

PREBERI VEČ

Kako se praksa Sodišča EU odraža v postopkih pred DKOM?

16. februar 2021

Pogosto se vprašamo - kako se praksa Sodišča EU odraža v postopkih pred DKOM. Pod drobnogled smo vzeli izbrane pomembne sodbe Sodišča EU v postopkih javnega naročanja in sicer zadeve C-6/15, Dimarso, C-549/14, Finn Frogne, C-396/14, MT Hojgaard and Züblin, C-14/17, VAR in zadevo C-531/16, Specializoutas transportas in pogledali, kako se navedene odločitve Sodišča EU odražajo v praksi DKOM.

PREBERI VEČ

PRAKSA DKOM: Pravica do predložitve dodatnih dokazil je restriktivna pravica naročnika

9. februar 2021

Pred kratkim, dne 27. januarja 2021, je DKOM sprejela za branje zanimivo odločitev, ki marsikaterega javnega naročnika opomni, kako pomembno je jasno in celostno definiranje pogojev za ugotavljanje sposobnosti in prav tako tudi dokazil za preveritev izpolnjevanja teh pogojev.

PREBERI VEČ

Spletna delavnica v 5 modulih: Speed uPP oddaja ponudb

30. januar 2021

Cilj delavnice je udeležence opolnomočiti s potrebnimi znanji za učinkovito oddajanje ponudb v praksi in olajšati ter izboljšati javno naročanje v Sloveniji.

PREBERI VEČ

Kako do več ponudb in več priložnosti v javnem naročanju?

19. januar 2021

Kakor izhaja iz Statističnih poročil MJU, Direktorata za javno naročanje za zadnja tri leta, se število naročil, v katerih so naročniki prejeli samo eno ponudbo, skozi vsa leta vztrajno povečuje.

PREBERI VEČ

JZP za pristanke na Luni

15. januar 2021

NASA je sporočila, da se bo devet ameriških podjetij potegovalo za storitve dostave znanstvenega in tehnološkega tovora na Luno (Commercial Lunar Payload Services).

PREBERI VEČ

Spletna delavnica: oddaja ponudb

22. januar 2021

Zakaj z nami na spletno delavnico? Ker boste tako v leto 2021 vstopili z novim znanjem in pripravljeni na nove priložnosti na trgu javnih naročil!

PREBERI VEČ

Vsak prvi četrtek v 2021 se dobimo na Zoomu

20. december 2020

V letu 2021 zato pričenjamo z rednimi mesečnimi izobraževanji za izboljšanje nabavnih postopkov v postopkih javnega naročanja in nabav v zasebnem sektorju. Verjamemo, da z znanjem lahko premagamo vse izzive.

PREBERI VEČ

Zeleno javno naročanje in nove energijske nalepke

8. december 2020

Evropska komisija je marca 2019 naznanila, da bo v vseh državah EU uveden nov sistem označevanje energijskih razredov.

PREBERI VEČ