JAVNO-ZASEBNA PARTNERSTVA KOT VARUH JAVNIH FINANC

21. september 2021

Države, ki večji delež javnih projektov izvajajo v obliki javno-zasebnega partnerstva, lažje prebrodijo obdobje krize.

PREBERI VEČ

TUDI LUKA KOPER IN POŠTA SLOVENIJE NA S-PROCUREMENT

21. september 2021

Na portalu S-Procurement sedaj tudi Luka Koper in Pošta Slovenije s pilotnim dinamičnim nabavnim sistemom.

PREBERI VEČ

PPPL 3-2021: Slovenia - Implementing Electromobility in Slovenia Under a PPP Approach – A Case Study

17. september 2021

Vabimo vas k branju prispevka Slovenia - Implementing Electromobility in Slovenia Under a PPP Approach – A Case Study, ki sta ga napisala sta ustanovitelja Inštituta za javno-zasebno partnerstvo doc. dr. Boštjan Ferk in izr. prof. dr. Petra Ferk.

PREBERI VEČ

DAN ODPRTIH VRAT »E-MOBILNOST V MO KRANJ «

13. september 2021

Ob Evropskem tednu mobilnosti »Živi zdravo. Potuj trajnostno.« bo v četrtek, 16. 9. 2021, od 10:00 do 15:00 ure  na parkirišču poleg kavarne Brioni - Kranj potekal dan odprtih vrat »E-mobilnost v MO Kranj«. Na dogodku bodo predstavili projekt e-mobilnost v Mestni občini Kranj in spletno platformo ViziDrive.

PREBERI VEČ

7. KONFERENCA: TRAJNOSTNA ENERGIJA LOKALNO 021

6. september 2021

Borzen ob 20. obletnici svojega delovanja in odprtja trga z energijo v mesecu septembru organizira Dneve trajnostne energije 021. V njihovem okviru bo med drugim 15. septembra potekala brezplačna vodilna konferenca deležnikov trajnostne lokalne energetike, kjer bosta sodelovala tudi ustanovitelja Inštituta za javno-zasebno partnerstvo izr. prof. dr. Petra Ferk in doc. dr. Boštjan Ferk. 23.septembra pa sledita dva brezplačna aktualna webinarja o delilnikih stroškov energije in energetskih priložnostih zelenega javnega naročanja, kjer bo sodelovala izr. prof. dr. Petra Ferk.

PREBERI VEČ

TRADICIONALNI 24. POSVET ''DNEVI JAVNIH NAROČIL: SPREMEMBE POENOSTAVLJAJO JAVNO NAROČANJE''

26. september 2021

V mesecu juliju je bila v Uradnem listu RS, št. 121/21 objavljena novela Zakona o javnem naročanju (ZJN-3B), ki prične veljati z začetkom leta 2022. Novela uveljavlja posamezne rešitve, med katerimi izstopa dvig mejnih vrednosti za evidenčna naročila in naročila male vrednosti. Želja zakonodajalca je poenostaviti nekatere formalne zahteve, ki v praksi niso prinašale učinkov. Večje zaupanje, ki ga zakonodajalec s tem namenja naročnikom, bo možno koristiti le ob poznavanju namena in načina uporabe sprememb.

PREBERI VEČ

SPREMEMBA UREDBE O ZELENEM JAVNEM NAROČANJU

26. julij 2021

V Uradnem listu RS, št. 121/2021 z dne 23. 7. 2021, je bila objavljena Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o zelenem javnem naročanju, ki začne veljati 7. avgusta 2021.

Uredba (v nadaljevanju:  Uredba o ZeJN) prenaša v pravni red Republike Slovenije Direktivo EU 2019/1161 (Direktiva o spodbujanju čistih in energetsko učinkovitih vozil za cestni prevoz), ki spreminja nekatere tehnične pogoje pri naročanju »čistih« in »brezmisijskih« vozil, razširja predmet »Cestna vozila« in nabor stavb, dodaja nove predmete, določa nove in drugačne cilje pri nekaterih predmetih (cilji so opredeljeni v Prilogi 2 Uredbe o ZeJN), na novo opredeljuje pojme in področje uporabe ter opredelitev mejnih vrednosti emisij za čista lahka vozila. Prav tako razširja nabor okoljskih vidikov, ki jih bo potrebno upoštevati pri oddaji javnih naročil.

Z uredbo se tako povečuje število skupin izdelkov in storitev, ki jih morajo javni naročniki naročati na trajnosten način.

PREBERI VEČ

SPREMEMBA ZAKONA O JAVNEM NAROČANJU

26. julij 2021

V Uradnem listu RS, št. 121/2021 z dne 23. 7. 2021, je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (ZJN-3B), ki začne veljati 1. januarja 2022.

Spremembe in dopolnitve Zakona o javnem naročanju (v nadaljevanju: ZJN-3B) odpravlja administrativne ovire v postopkih naročil male vrednosti, spreminja nekatere mejne vrednosti, dodaja nove izjeme, uvaja diskrecijsko pravico naročnika v primeru prejetja neobičajno nizke ponudbe, prinaša razbremenitve za ponudnike ter ukinja poročanje o izvajanju okvirnih sporazumov.

S spremembami, ki bodo stopile v veljavo z začetkom prihodnjega leta, naj bi bila ureditev prožnejša in posledično ustreznejša za uresničevanje strategije Evropa 2020 za pametno, trajnostno in vključujočo rast.

PREBERI VEČ

Letni kongres Svetovnega združenja organizacij za javno-zasebna partnerstva (WAPPP - World Association of PPP Units)

11. junij 2021

Od 14. do 16. junija 2021 bo potekal letni kongres Svetovnega združenja organizacij za javno-zasebna partnerstva (WAPPP - World Association of PPP Units).

Na kongresu bo sodelovala tudi iz. prof. dr. Petra Ferk, ki bo predstavila implementacijo energetskega pogodbeništva v slovensko prakso. 

PREBERI VEČ

TRANSPARENTNOST PLATFORME S-PROCUREMENT

31. junij 2021

Platforma S-Procurement je ena najbolj transparentnih – ali celo najbolj transparentna si upamo trditi – rešitev za nabave v javnem in zasebnem sektorju, ki je na voljo na slovenskem trgu. Prava transparentnost v postopkih nabave se namreč zagotavlja s številnimi instituti - z zagotavljanjem revizijske sledi, varnim elektronskim podpisovanjem, časovnim žigosanjem, šifriranjem in ne nazadnje s certificirano rešitvijo, neomejeno hrambo dokumentacije znotraj certificiranega sistema tako po času kot po velikosti datotek …

PREBERI VEČ