Datum:

14. oktober 2021

Ura:

9:00 - 9:45

Lokacija:

Spletni dogodek

V praksi se je izoblikovalo relativno veliko različnih načinov izvedbe postopka pogajanj, saj je sama vsebina izvedbe postopka s pogajanjih v veliki meri prepuščena opredeliti naročnikov v razpisni dokumentaciji. Tako je mogoče opaziti prevladujoč trend, po katerem se naročniki v okviru postopka s pogajanji osredotočajo predvsem na usklajevanje oz. zniževanje končne ponudbene cene.

ZJN-3 pogajanja ureja v treh členih, in sicer za naročnike na splošnem področju v 44. členu ZJN-3 Konkurenčni postopek s pogajanji, za naročnike na infrastrukturnem področju v 45. členu ZJN-3 Postopek s pogajanji z objavo in v 46. členu ZJN-3, kot skupno izjemo še Postopek s pogajanji brez predhodne objave.

Veščina pogajanj pa je predvsem veščina argumentiranja in strategija predstavljanja lastnih argumentov, zato je eden od temeljnih namenom spletne delavnice predstaviti "vsebinska" pogajanja, kot nasprotje pogajanjem "za popust".

Program:

  1. Različni postopki s pogajanji po ZJN-3
  2. Pogoji, ki morajo biti izpolnjeni, da lahko uporabimo različne postopke s pogajanji v postopkih oddaje javnih naročil
  3. Konkretna izvedba pogajanj, ki so usmerjena v izboljšanje ponudbe in ne zgolj najnižji ceni

Delavnico izvajata: izr. prof. dr. Petra Ferk in doc. dr. Boštjan Ferk

 

Za naročnike, uporabnike platforme S-Procurement in ponudnike, ki imajo vključen PREMIUM + paket, je delavnica brezplačna.

Za ostale udeležence je cena spletne delavnice 49 EUR brez DDV.

 

Prijava je obvezna. Pred izvedbo delavnice bodo prijavljeni udeleženci prejeli povezavo do dogodka na spletni naslov.

Datum:

14. oktober 2021

Ura:

9:00 - 9:45

Lokacija:

Spletni dogodek