Datum:

6. oktober 2021

Ura:

9:00 - 14:30

Lokacija:

Ljubljana

Nova finančna persepktiva EU in novi Zakon o nekaterih koncesijskih pogodbah (ZNKP)

Vsebina in program seminarja sta prilagojena on-line izvedbi in sicer bo interaktivni seminar potekal 6. oktobra 2021, od 9. do 13. ure.

Za vašo prijavo na ta termin, vam nudimo 20 % popust.

Javno-zasebna partnerstva vedno bolj postajajo nuja za zagotavljanje javne infrastrukture in izvajanje javnih služb.

Evropska komisija vidi v finančni perspektivi 2021-2027 evropsko sofinanciranje kot dopolnitev nacionalnemu, zato je določila nižje meje za sofinanciranje. S tem bo okrepljen tudi čut odgovornosti upravičencev za njihov projekt. Tako je zgornja meja sofinanciranja pri manj razvitih regijah 70 %, pri regijah v prehodu pa 55 % (razvitejše regije so upravičene do 40 % sofinanciranja).

Naložbeni načrt za Evropo glede izgradnje javne infrastrukture vpeljuje premik od njenega financiranja iz izključno javnih sredstev in subvencij v smeri javno-zasebnih partnerstev in finančnih inštrumentov.

V Sloveniji je v februarju 2019 je pričel veljati tudi Zakon o nekaterih koncesijskih pogodbah (Uradni list RS, št. 9/19), ki poleg že obstoječega pravnega okvira na področju javno-zasebnega partnerstva (Zakon o javno-zasebnem partnerstvu) predstavlja pravno podlago za izvedbo postopkov javno-zasebnih partnerstev.

Ob napovedi, da se delež nepovratnih sredstev EU v finančni perspektivi 2021-2027 bistveno zmanjšuje, kar se bo odrazilo v upadu nepovratnih sredstev EU za izgradnjo javne infrastrukture, je tako za naročnike kot gospodarstvo postalo nujno, da se seznanijo z alternativnimi pristopi za financiranje javne infrastrukture in javnih služb.

 

Namen strokovnega seminarja je:

 • pripraviti udeležence iz javnega in zasebnega sektorja na finančno perspektivo 2021-2027, ko se bo meja za sofinanciranje iz skladov EU bistveno znižala,
 • seznaniti udeležence z zakonodajnim okvirom, oblikami in modeli javno-zasebnih partnerstev,
 • natančno po korakih predstaviti postopek vzpostavitve javno-zasebnega partnerstva (predhodni postopek, sprejem odločitve o javno-zasebnem partnerstvu, izvedba razpisa, pomen pogajanj, izdaja odločitve, sklenitev pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu, pravno varstvo, spreminjanje dolgoročnih pogodb in pomen nadzora nad izvajanjem pogodbe),
 • prikazati pomen pravnega, ekonomskega in tehničnega znanja za uspešno izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva,
 • predstaviti pomen in izdelavo investicijske dokumentacije v postopkih javno-zasebnih partnerstev,
 • opisati kombiniranje različnih virov financiranja za izvedbo projektov javno-zasebnih partnerstev (sredstva državnega/občinskih proračunov, sredstva skladov EU, zasebna sredstva) – kdaj in kako,
 • prikazati uspešne izvedbe raznovrstnih projektov javno-zasebnih partnerstev v praksi (pogodbeno zagotavljanje prihranka energije – javna razsvetljava, energetska obnova stavb, ohranjanje kulturne dediščine, čistilne naprave, vzdrževanje cest, športna infrastruktura, razpršen hotel, BicikeLJ),
 • opolnomočiti udeležence za izvedbo prvih korakov vzpostavitve javno-zasebnih partnerstev (poziv promotorjem, priprava vloge promotorja).

 

Vabljeni:

 • vsi zadolženi za izvedbo projektov na področju javne infrastrukture in javnih služb,
 • vsi, ki se pripravljate na finančno perspektivo 2021-2027,
 • vsi, ki imate idejo ali željo izvesti projekt v obliki javno-zasebnega partnerstva,
 • vsi, ki želite investicijske projekte financirati z (ne)povratnimi sredstvi EU skladov,
 • željni znanja s področja javno-zasebnih partnerstev.

Več o dogodki si preberite na POVEZAVI.

Datum:

6. oktober 2021

Ura:

9:00 - 14:30

Lokacija:

Ljubljana