Datum:

4. november 2021

Ura:

9:00 - 9:45

Lokacija:

Spletna delavnica

Zavarovanje obveznosti izvajalca je v poslovni praksi pogosto, saj se s tem drugi pogodbeni stranki (predvsem naročniku) olajša položaj v primeru, ko izvajalec krši svoje pogodbene obveznosti. Zavarovanje tveganja pri javnem naročanju je na načelni ravni urejeno v 93. členu ZJN-3, ki določa, da lahko naročnik določi pogoje in načine zavarovanja resnosti ponudbe, dobro izvedbo posla ali odpravo napak v garancijski dobi, podrobneje pa jih ureja Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju, ki med primeroma našteta zavarovanja kot primerna uvršča bančno garancijo, menico, depozit in kavcijsko zavarovanje zavarovalnice. Poleg naštetih zavarovanj pa morajo izvajalci pogosto razpolagati tudi s tistimi, s katerimi je krita škoda pri opravljanju njihove dejavnosti. Take zahteve so lahko določene celo kot pogoj za opravljanje dejavnosti – prim. 14. člen Gradbenega zakona ali 15. člen Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti.

 

Dodatno, je elektronska oddaja ponudb prinesla nekaj izzivov in vprašanj glede načina uporabe finančnih zavarovanj v postopkih oddaje javnih naročil in sicer tako z vidika naročnikov, kot z vidika ponudnikov. V digitalnem svetu so namreč le varno elektronsko podpisani  dokumenti enakovredni lastnoročno podpisanim listinam. Glede na prakso Državne revizijske komisije dopolnjevanje ponudb v delu npr. finančnih zavarovanj za resnost ponudbe ni dopustno, zato je napačno ali neunovčljivo izdano finančno zavarovanje lahko razlog za zavrnitev ponudbe.

 

Namen predmetne spletne delavnice je predstaviti odprta vprašanja s katerimi se soočajo naročniki, ko oblikujejo zahteve razpisne dokumentacije glede finančnih zavarovanj ter predstaviti rešitve, ki so skladne z elektronsko oddajo ponudb ter na drugi strani odgovoriti na tveganja ponudnikov, ko se soočajo z izpolnitvijo naročnikovih zahtev.

Delavnico izvajata: doc. dr. Boštjan Ferk in Katja Hodošček, mag. prav.

 

Za javne naročnike, ki so redni uporabniki informacijskega sistema S-Procurement, ter ponudnike, ki imajo vključen PREMIUM + paket, je delavnica brezplačna. Za ostale udeležence je cena spletne delavnice 49 EUR brez DDV.

 

Predhodna prijava na dogodek je obvezna.

 

Za več informacij nam lahko pišete na info@s-procurement.si

 

Vljudno vabljeni!

Datum:

4. november 2021

Ura:

9:00 - 9:45

Lokacija:

Spletna delavnica