ČLANSTVO v FORUMU ZNANJA za NAROČNIKE V ZASEBNEM SEKTORJU, JAVNE NAROČNIKE in PONUDNIKE prinaša:

 • brezplačen dostop do rednih mesečnih spletnih izobraževanj v obsegu 50 min (9 - 10 mesečnih izobraževanj letno) - glej IZOBRAŽEVANJA
 • neomejen dostop do arhiva posnetkov preteklih mesečnih izobraževanj
 • 15 min zasebne konzultacije na družbo/mesec, praviloma po izvedbi rednega mesečnega izobraževanja
 • obveščanje o novostih na področju javnega naročanja in nabavnih procesov
 • strokovni prispevki s področja javnega naročanja in nabav v zasebnem sektorju: upravljanje z dobavnimi verigami, strateška nabava, praksa DKOM, praksa Sodišča EU, pametna merila, trajnostno usmerjena nabava, krožno gospodarstvo, javno-zasebna partnerstva, javne službe, javni razpisi, državne pomoči, projektno vodenje, priprave ekonomskih in investicijskih študij ter študij upravičenosti podelitve koncesije, projektno financiranje, pametna mesta in pametne skupnosti, mobilnost na alternativne vire goriv, energetsko pogodbeništvo …
 • dostop do tekočih strokovnih prispevkov in arhiva
 • dostop do vzorcev dokumentov (za javne naročnike npr. vzorčne razpisne dokumentacije, za ponudnike npr. partnerska pogodba, podizvajalska pogodba, sklep o določitvi poslovne skrivnosti ipd.)
 • možnost predlaganja tem, ki bi jih obravnavali na rednih mesečnih izobraževanjih
 • aktivno sodelovanje na dogodkih FORUM

PREMIUM TEHNIČNA PODPORA ZA UPORABNIKE PLATFORME S-PROCUREMENT:

 • premium korak - po - korak tehnična podpora
 • oddaljena tehnična podpora

PREMIUM FUNKCIONALNOSTI ZA UPORABNIKE PLATFORME S-PROCUREMENT:

  > vsi JAVNI NAROČNIKI in NAROČNIKI V ZASEBNEM sektorju imajo v Sloveniji ob sklenitvi naročniškega paketa za elektronsko nabavno platformo avtomatično vključen najboljši naročniški paket z vsemi funkcionalnostmi za javne naročnike za in naročnike v zasebnem sektorju

   > PONUDNIKI s sklenitvijo PREMIUM + paketa pridobijo dostop do sledečih naprednih funkcionalnosti:

 • vidnost in prepoznavnost: predstavite lahko svoje produkte, storitve, reference in znanje vsem naročnikom, ki jih iščejo
 • poslovne priložnosti: vsak dan zagotovite nove poslovne priložnosti tako v javnem kot tudi zasebnem sektorju
 • dostop do ažurnih informacij o naročnikih in naročilih
 • napredno iskanje naročil
 • napredno elektronsko obveščanje o priložnostih z možnostjo izvoza obvestil (Outlook, Gmail)
 • enostavnejši dostop do sporočil/opozoril
 • enostavnejše nalaganje priponk/dokumentov (nalaganje/podpisovanje več datotek hkrati)
 • enostavna možnost oblikovanja konzorcija v sistemu S-Procurement
 • uvoz in izvoz postavk iz Excela
 • dodajanje poslovnih enot k družbi
 • prostor za dokumente družbe, kjer so ažurni vzorci in dokumenti vedno na voljo različnim uporabnikom
 • poslovna analitika

NAROČNIKI V ZASEBNEM SEKTORJU in JAVNI NAROČNIKI, ki so uporabniki platforme S-Procurement imajo dostop do FORUMA ZNANJA zagotovljen s sklenitvijo redne naročniške pogodbe o uporabi platforme S-Procurement. Za vstopne podatke lahko zaprosijo po elektronski pošti info@s-procurement.si. Število uporabnikov kupca oziroma naročnika, ki želijo postati člani foruma, ni omejeno.

JAVNI NAROČNIKI, ki še niso uporabniki platforme S-Procurement, pa bi želeli imeti dostop do FORUMA ZNANJA, lahko več informacij o naročnikem paketu preberejo tukaj in se registrirajo v prijavnem obrazcu spodaj.

PONUDNIKI postanejo člani FORUMA ZNANJA z naročnino na PREMIUM + PAKET, o katerem lahko več informacij preberete tukaj in se registrirate v prijavnem obrazcu spodaj.

PROMOCIJSKE CENE za članstvo v FORUMU ZNANJA za JAVNE NAROČNIKE, ki niso uporabniki platforme S-Procurement

- 45 EUR/mesec za mikro javne naročnike (do 5 zaposlenih),
- 95 EUR/mesec za majhne in srednje velike javne naročnike (od 6 do 50 zaposlenih),
- 145 EUR/mesec za velike javne naročnike (nad 51 zaposlenih).PROMOCIJSKE CENE PAKETA PREMIUM + za PONUDNIKE

- 35 EUR/mesec za mikro gospodarske družbe,
- 70 EUR/mesec za majhne gospodarske družbe,
- 95 EUR/mesec za srednje gospodarske družbe,
- 150 EUR/mesec za velike gospodarske družbe.


Ponudnikom omogočamo tudi paket PREMIUM, ki poleg osnovnih funkcionalnosti zajema tudi PREMIUM funkcionalnosti informacijskega sistema S-Procurement in PREMIUM tehnično podporo, BREZ članstva v FORUMU ZNANJA. Paket je plačljiv in znaša 25 EUR za mikro družbe, 50 EUR za majhne družbe, 75 EUR za srednje družbe, 90 EUR za velike družbe. Vse cene so brez DDV.

Za gospodarske družbe velja opredelitev družbe po vsakokrat veljavnem zakonu o gospodarskih družbah.

Naročnina se poravna mesečno. Račun se izda 5. dne v mesecu za pretekli mesec. Rok plačila je 30 dni po prejemu računa.

DA, želim postati uporabnik član FORUMA ZNANJA, ki vsebuje vse zgoraj navedene prednosti.

Postani član foruma znanja

Za več informacij o uporabniških paketih in predstavitvi PREMIUM funkcionalnosti informacijskega sistema S-Procurement se lahko obrnete na: info@s-procurement.si.

FORUM ZNANJA omogoča ekipa S-Procurement, d.o.o. v sodelovanju z Inštitutom za javno-zasebno partnerstvo.