PAMETNA MESTA IN SKUPNOSTI

V današnjih časih ima digitalizacija družbe in gospodarstva z inovativno in intenzivno uporabo informacijsko-komunikacijskih tehnologij velike zmogljivosti za rast ter je osnova za dolgoročni razvoj in konkurenčnost tako Slovenije kot Evrope. Ocenjeno je, da lahko digitalno proaktivna okolja poslujejo do desetkrat bolje kot istovrstna okolja, ki digitalnih tehnologij še ne uporabljajo. Digitalizacija poslovnih procesov lahko močno izboljša prilagodljivost poslovnih procesov, poveča učinkovitost in inovativnost ter s tem konkurenčnost v novem digitalnem poslovnem in družbenem okolju. Prav tako pa premišljeno uvajanje tehnoloških rešitev lahko prinese številne različne koristi, saj lahko med drugim olajša delovne procese, okrepi odpornost mest, izboljša delovanje občinskih služb in poveča njihovo učinkovitost ter okrepi sodelovanje mest z občani.

Iniciativa European Smart Cities 3.0. definira »pametno mesto« kot mesto, ki je zgrajeno na »pametni« kombinaciji aktivnosti neodvisnih in ozaveščenih uporabnikov ter dobro razvitih 6-tih karakteristikah pametnega (upravljanja, ekonomije, mobilnosti, okolja, ljudi in bivanja). Pri oblikovanju pametnega mesta je potrebno upoštevati interese (in želje) posameznika ter javne interese za skupno dobro, ob tem pa je kvaliteta ključnega pomena. Tehnološki razvoj mestom in skupnostim omogoča izboljšanje kakovosti bivanja, zmanjšanje emisij in vodnih izgub, izboljšuje energijsko učinkovitost, poskrbi za pametno upravljanje mirujočega prometa, parkirišč in pametno razsvetljavo ter še veliko več. Pametno mesto je tisto, ki razvija in izvaja varčno uporabo virov, energetsko učinkovito trdo infrastrukturo za izboljšanje kakovosti življenja prebivalcev, upravljanje mesta ter zagotavlja trajnostni razvoja mesta.

Na Inštitutu za javno-zasebno partnerstvo smo na poti k digitalnemu prehodu na področju projektov vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti pomagali že številnim občinam. Pomoč smo jim nudili tudi pri vzpostavitvi urbanih digitalnih platform - katerega glavni namen so pospešiti uvajanje inovativnih rešitev na področju digitalizacije občin, ki bi omogočile boljše upravljanje, komuniciranje, proaktivno reševanje problemov, koordiniranje virov in procesov za hitro odzivanje, minimiziranje posledic nepredvidenih dogodkov in naravnih nesreč ter s tem izboljšanje javnih storitev za občane in druge uporabnike.

Glede na to, da se vse bolj soočamo z višjimi stroški vzdrževanja obstoječe javne infrastrukture in pomanjkanju tehničnih, finančnih in kadrovskih kapacitet, lahko ob vsem tem razvoj pametnih mest in skupnosti predstavlja kar konkreten izziv. Zato smo na inštitutu za javno-zasebno partnerstvo prepričani, da je digitalizacija poslovanja lokalnih oblasti in tudi sodelovanje z zasebnim sektorjem na tem področju lahko ključnega pomena.

Na Inštitutu za javno-zasebno partnerstvo smo specializirani za svetovanje na področju izvajanja javnih projektov, tako da lahko javnim naročnikom in ponudnikom pomagamo na področju kompleksnih javnih naročil, identifikaciji in analizi optimalne variante, izdelavi investicijske dokumentacije, oblikovanju razmerij javno-zasebnih partnerstev, digitalne preobrazbe in sklepanja drugih javnih pogodb.