Nimate dostopa. Vsebina je dostopna le članom Foruma znanja.

V FORUMU povezujemo najbolj proaktivne deležnike na strani kupcev v zasebnem sektorju, javnih naročnikov in ponudnikov, da lahko izmenjajo izkušnje, pridobijo nova znanja, podporo in praktične nasvete glede javnega naročanja, javno-zasebnih partnerstev in nabav v zasebnem sektorju.

PRIJAVA V FORUM

ŽELITE POSTATI ČLAN FORUMA?

POSTANI ČLAN

ŽELIM PROMOCIJSKI DOSTOP DO ENEGA PRISPEVKA:

Želim promocijski dostop

Težko pričakovane smernice o državni pomoči

Evropska komisija je objavila težko pričakovan predlog smernic o pojmu državne pomoči, kakor izhaja iz prvega odstavka 107. člena PDEU. Smernice določajo usmeritve za presojo državnih pomoči in posamezne kriterije, kakor so se izoblikovali na podlagi sodne prakse Sodišča EU, njihov namen pa je, da bodo pomagale javnim organom in podjetjem, da prepoznajo, kdaj za ukrep javne podpore ni potrebna priglasitev v skladu s pravili EU o državni pomoči.

Nimate dostopa. Vsebina je dostopna le članom Foruma znanja.