Nimate dostopa. Vsebina je dostopna le članom Foruma znanja.

V FORUMU povezujemo najbolj proaktivne deležnike na strani kupcev v zasebnem sektorju, javnih naročnikov in ponudnikov, da lahko izmenjajo izkušnje, pridobijo nova znanja, podporo in praktične nasvete glede javnega naročanja, javno-zasebnih partnerstev in nabav v zasebnem sektorju.

PRIJAVA V FORUM

ŽELITE POSTATI ČLAN FORUMA?

POSTANI ČLAN

ŽELIM PROMOCIJSKI DOSTOP DO ENEGA PRISPEVKA:

Želim promocijski dostop

Nov zakon o dimnikarskih storitvah

Državni zbor je 25. oktobra 2016 sprejel nov Zakon o dimnikarskih storitvah (ZDimS). Zakon o dimnikarskih storitvah uvaja licenčni sistem opravljanja dimnikarskih storitev in izbiro dimnikarja prepušča uporabniko. Potrošniki bodo izvajalca dimnikarskih storitev lahko izbrali do konca junija 2017, in sicer za prihodnjih 12 mesecev.

Nimate dostopa. Vsebina je dostopna le članom Foruma znanja.