V EPPPL št. 1/2023 najdete poročilo o projektu vzpostavitve Informacijskega centra SOSPROTEUS v Kranju

V EPPPL št. 1/2023 je pripravljeno poročilo o projektu vzpostavitve Informacijskega centra SOSPROTEUS v Kranju kot status javno-zasebnega partnerstva, avtorjev Petre Ferk in Gregorja Aljančiča.

Gre za prvi informacijski center na svetu z belo in črno človeško ribico. Naloga centra je ozaveščati ljudi o življenju človeške ribice in pomenu podzemnih vod. Vsa sredstva, ki so izbrana od prodaje vstopnic, so namenjena delovanju jamskega laboratorija, raziskovanja ter varstva človeške ribice in ozaveščanja o njej.

Kot vemo je človeška ribica dvoživka, ki živi v podzemnih vodah Dinarskega krasa preko Slovenije pa vse do reke Trebišnjice v Hercegovini. Je edini jamski vretenčar v Evropi in tipična jamska žival brez temnega kožnega barvila in brez oči. V Sloveniji živita dve podvrsti, in sicer: beli močeril ("Proteus anguinus anguinus") in črni močeril ("Proteus anguinus parkelj").

Informacijski center SOS Proteus je vzpostavil Zavod Jamski laboratorij Tular iz Kranja, ki ga vodijo Gregor Aljančič, Magdalena Aljančič in Mestna občina Kranj. Jamski laboratorij Tular je zatočišče za ranjene in poškodovane človeške ribice, ki jih občasne poplave naplavijo ter jim pomaga pri reševanju. Omenjeni zavod hkrati opravlja tudi številne naloge in sicer od razvojne, znanstvenoraziskovalne, vzgojno izobraževalne in svetovalne dejavnosti iz področja biologije ter varstva ogrožene človeške ribice.

Omenjeni zavod se že desetletja financira brez sistemske podpore iz javnih sredstev, dokler se oktobra leta 2021 ni vključila Mestna občina Kranj kot so-ustanovitelj ter na ta način omogočila nadaljnji razvoj dejavnosti Informacijskega centra SOS Proteus.

Mestna občina Kranj je v maju leta 2021 sprejela Odločitev o javno-zasebnem partnerstvo za projekt ''Človeška ribica'' v Kranju. S tem je bil izkazan interes za javno-zasebno partnerstvo ter opredelitev vsebine in namen projekta. Ključno je bilo izkazovanje javnega interesa za izvedbo projekta ter načrtovanje in sprejemanje ustreznih ukrepov za zaščito ogrožene živalske vrste.

V mestni občin Kranj so izvedli zanimiv projekt 100 nezamenljivih žetonov NFT (non-fungible token) z motivom človeške ribice, ki so jih povabljeni na otvoritvenem dogodku dobili v last prek donacij Zavod Tualr z nakupom vstopnic in sofinanciranja projekta. Županova pobuda na tem področju je bila, da vzpodbudi meščanke in meščane k aktivnemu seznanjanju z novostmi na področju tehnologije, ob enem pa je bila tudi odlična promocija človeške ribice.

Ta projekt je uvrstil mestno občino Kranj v zmagovalca tekmovanja 2023 European Destination of Excellence (EDEN), ki ga organizira Evropska komisija.

Celoten prispevek je na voljo na spletni strani EPPPL.