Utrinki iz delavnice "Projekti energetskih prenov stavb in projekti postavitve sončnih elektrarn - Združujemo izkušnje iz Slovenije in Hrvaške"

V hotelu Zonar Zagreb je 23. aprila 2024 v organizaciji Inštituta za javno-zasebno partnerstvo v sodelovanju s Hrvatsko komoro arhitekta potekala delavnica z naslovom "Projekti energetske obnove zgradb in projekti postavljanja sončnih elektrarn - Skupne izkušnje iz Slovenije in Hrvaške". Dogodek je združil številne strokovnjake in udeležence iz obeh držav, ki so izmenjali znanja in izkušnje o trajnostnem razvoju in uporabi zelene energije.

Delavnico je s pozdravnim govorom odprla Nives Kopajtich Škrlec, koordinatorka poslov v Udruzi gradova v Republiki Hrvaški. V uvodnem delu so bili predstavljeni cilji in načini izvedbe projektov, kot so "Zelena energija na površinah in objektih Mestne občine Ljubljana" ter "Energetska obnova javnih zgradb v lasti Mestne občine Ljubljana", kjer sta svoje izkušnje delili Petra Šeme iz Mestne občine Ljubljana in dr. Petra Ferk z Inštituta za javno-zasebno partnerstvo, ki je svetoval pri izvedbi predmetnih projektov.

Mag. Dejan Podhraški iz ROC d.o.o. je predstavil ekonomiko energetskih projektov iz perspektive javnega partnerja, Marko Umberger iz UM SVETOVANJE pa je pojasnil pomen tehničnega načrtovanja in priprave projektov. Poudaril je, da je moralna dolžnost vsake občine, ne glede na to ali je slovenska ali hrvaška, da v skladu s svojimi zmožnostmi sodeluje pri zmanjševanju porabe fosilnih goriv in povečanju deleža obnovljivih virov energije. To je najlažje uresničiti z izgradnjo sončnih elektrarn na strehah občinskih stavb.

Predstavnik Mestne občine Kranj, Marko Hočevar, je delil izkušnje pri izvedbi projektov energetske učinkovitosti, medtem ko je Jan Zakrajšek iz ENERGETIKE LJUBLJANA govoril o dolgoročni strategiji energetske oskrbe in povezanih tveganjih.

Doc. dr. Boštjan Ferk je osvetlil pravne vidike in možnosti realizacije tovrstnih projektov. Po njegovem predavanju je sledila razprava, ki je udeležencem omogočila dodatna pojasnila in odgovore na specifična vprašanja.

Primere dobrih praks na tovrstnih projektih so delila tudi ESCO podjetja iz Slovenije. Izkušnje s postavljanjem sončnih elektrarn pa sta predstavila tudi Petra Korpar iz IPC-inženjering d.o.o. in Alen Begovec iz TESLA d.o.o. iz Hrvaške. Sklepoma sta Tilen Kosi iz INOVEA d.o.o. in Natalia Zielinska iz Euro Grant Konzalting d.o.o. razpravljala o vključevanju EU sredstev v pripravo in izvedbo projektov.

Dogodek je bil izjemna priložnost za vse udeležence, da se poglobijo v aktualne izzive in možnosti, ki jih ponujajo projekti energetske obnove in solarnih elektrarn, ter za krepitev sodelovanja med Slovenijo in Hrvaško na področju obnovljivih virov energije. Prisotni so se strinjali, da bi bilo primerno, da izkušnje, ki so na tem področju prisotne v obeh državah povežejo in nadgradijo v skupen čezmejni projekt.