SPREMEMBE, KI JIH PRINAŠA ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O JAVNEM NAROČANJU NA PODROČJU OBRAMBE IN VARNOSTI (ZJNPOV-B)

Dne 24. 11. 2023 je Državni zbor sprejel nov Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti (Uradni list RS, št. 122/2023; v nadaljevanju tudi: ZJNPOV-B), ki je bil v Uradnem listu Republike Slovenije objavljen 5. 12. 2023, v veljavo pa je stopil mesec kasneje, in sicer 4. 1. 2024. Omenjeni zakon spreminja obstoječi Zakon o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti (Uradni list RS, št. 90/12, 90/14 – ZDU-1I, 52/16 in 122/23; v nadaljevanju tudi ZJNPOV), ki določa obvezna ravnanja naročnikov in ponudnikov, v primeru, ko gre za javna naročila blaga, storitev ali gradenj na obrambnem in varnostnem področju. Novela ZJNPOV-B predvsem poenostavlja postopke javnega naročanja na način, da odpravlja določena administrativna bremena in posledično omogoča lažje in bolj fleksibilno naročanje, obenem pa z različnimi rešitvami stremi k večji stopnji transparentnosti javnih naročil. Poleg tega novela razširja nabor prekrškov pri izvajanju postopkov javnih naročil.