NOVICE

JAVNO NAROČILO ELEKTRIČNE ENERGIJE ALI PLINA
7. februar 2023

Javne naročnike, ki imajo v planu javno naročilo nabave električne energije ali plina obveščamo glede določbe 21. člena  Zakona o nujnem posredovanju za obravnavo visokih cen energije (Uradni list RS, št. 158/22; ZNPOVCE), ki javnim naročnikom omogoča, da se za javna naročila za nabavo električne energije ali plina ZJN-3 ne uporablja, če vrednost javnega naročila ne presega vrednosti, od katerih dalje je potrebna objava v Uradnem listu Evropske unije. 

Preberi več
NOVO STALIŠČE DRŽAVNE REVIZIJSKE KOMISJE V ZVEZI Z OBSTOJEM AKTIVNE LEGITIMACIJE
7. februar 2023

Državna revizijska komisija (DKOM) je na 3. občni seji v letu 2021 dne 22. 4. 2021, sprejela načelno pravno mnenje glede obstoja aktivne legitimacije, v katerem je zavzela naslednje stališče: »Skladno z novim stališčem občne seje Državne revizijske komisije velja, da je treba v položaju, ko je naročnik kot edino izmed prejetih ponudb kot dopustno ponudbo štel ponudbo izbranega ponudnika ter sprejel odločitev o oddaji javnega naročila in oddal javno naročilo izbranemu ponudniku, vlagateljevo ponudbo pa zavrnil na podlagi ugotovitve, da ni dopustna, vlagatelju, četudi v postopku pravnega varstva ni izkazal naročnikovih kršitev pri zavrnitvi svoje ponudbe, priznati aktivno legitimacijo za izpodbijanje odločitve o oddaji naročila izbranemu ponudniku« (v nadaljevanju: načelno pravno mnenje). 

Preberi več
PREGLED ODPRTIH DINAMIČNIH NABAVNIH SITEMOV
3. februar 2023
Spoštovani ponudniki,
 
obveščamo vas, da so na platformi S-Procurement objavljeni številni dinamični nabavni sistemi (DNS), ki predstavljajo dolgoročno nabavno tehniko, pri kateri lahko ponudniki oddajo prijavo za sodelovanje cel čas trajanja DNS. 

Spodaj vam posredujemo seznam objavljenih DNS, zato izkoristite to edinstveno poslovno priložnost!
Preberi več
NOVA PRAKSA DKOM V ZVEZI Z NAČELOM TRANSPARENTNOSTI PRI JAVNEM ODPIRANJU PONUDB
3. februar 2023

Državna revizijska komisija (DKOM) se je v sklepu št. 018-147/2022-4 z dne 6. 1. 2023 med drugim opredelila glede dopustnosti ponudbe ponudnika, ki je bila v sistem e-JN oddana s strani fizične osebe, ki se je v lastnem imenu kot fizična oseba (in ne v imenu družbe ponudnika) registrirala za oddajo ponudb ter ponudbo tudi oddala. 

Preberi več
NOVO ZA NEKATERE PRAVNE OSEBE JAVNEGA PRAVA - UREDBA O DOLOČITVI CENE ELEKTRIČNE ENERGIJE
6. januar 2023

S 1. januarjem 2023 je začela veljati Uredba o določitvi cene električne energije za nekatere pravne osebe javnega prava, za izvajalce javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja ter za izvajalce socialno varstvenih storitev, socialnovarstvenih programov in programov v podporo družini (Uradni list RS, št. 162/22).

Uredba določa najvišjo dovoljeno drobnoprodajno ceno električne energije za javne zavode, javne gospodarske zavode, javne agencije, javne sklade, občine, izvajalce javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja ter za izvajalce socialno varstvenih storitev, socialnovarstvenih programov in programov v podporo družini.

Preberi več
Sprememba prakse DKOM na področju izločitve ponudnikov iz razloga »neplačanih davkov ali prispevkov«
6. december 2022

»DKOM je z odločitvijo št. 018-125/2022-4 z dne 22. 11. 2022 potrdila neposredno uporabo določbe tretjega odstavka druge točke 57. člena Direktive 2014/24/EU, na podlagi katere mora naročnik ponudnikom omogočiti popravni mehanizem ob ugotovitvi obstoja izključitvenega razloga iz drugega odstavka 75. člena ZJN-3 na podlagi vpogleda v eDosje ali drugo javno evidenco. Predmetna določba Direktive namreč v pravni red Republike Slovenije ni bila prenesena, v prispevku pa si lahko podrobneje preberete o pogojih, ki jih izpolnjuje za njeno neposredno uporabo v postopkih oddaje javnih naročil«.

Preberi več
UNECE "WORKING PARTY ON PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIPS" 2. 12. 2022
30. november 2022

UNECE organizira že šesto sejo "WORKING PARTY ON PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIPS", ki bo potekala 1. in 2. decembra v hibridni obliki - v Ženevi in preko spleta. 

V diskusiji o delu in rezultatih ECTD na področju infrastrukture in financiranja prehoda na krožno gospodarstvo bo 2. 12. 2022 sodleovala tudi izr. prof. dr. Petra Ferk.

Preberi več
OKROGLA MIZA "KONTROLA IZVAJANJA JAVNIH NAROČIL" 2. 12. 2022
30. november 2022

Organizacija NALED bo 2. 12. 2022 v Beogradu izvedla okroglo mizo, na temo kontrole izvajanja javnih naročil. 

Na dogodku bo sodelovala tudi izr. prof. dr. Petra Ferk, ki bo predstavila analizo nadzora nad izvajanjem javnih naročil v državah članicah EU. 

Preberi več
KONFERENCA "UČINKOVITO JAVNO NAROČANJE" 1. 12. 2022
30. november 2022

V Beogradu bo 1. 12. 2022 potekala konferenca "Učinkovito javno naročanje", kjer  bodo predstavljeni rezultati raziskave o javnem naročanju v Srbiji. 

V razpravi z naslovom "Izzivi in ​​pogoji za uspešno izvedbo učinkovitega javnega naročanja" bo sodeloval tudi doc. dr. Boštjan Ferk.

Preberi več
CILJNO USPOSABLJANJE ZA ENERGETSKO POGODBENIŠTVO 30. 11. 2022
30. november 2022

Na izobraževanju CILJNO USPOSABLJANJE ZA ENERGETSKO POGODBENIŠTVO, bo v sredo, 30. 11. 2022 predavala tudi izr. prof. dr. Petra Ferk, ki bo predstavila pravne vidike energetskega pogodbeništva.

Preberi več