NOVICE

Slovenski projekt javno-zasebnega partnerstva že drugo leto zapored na samem vrhu med globalnimi projekti po mnenju strokovne žirije in udeležencev globalnega foruma Združenih narodov
8. maj 2023

Mestna občina Ljubljana je za projekt javno-zasebnega partnerstva »Energetska obnova javnih objektov v Mestni občini Ljubljana (EOL 1 – 4)« na 7. mednarodnem forumu javno-zasebnih partnerstev UNECE (UNECE International Public-Private Partnerships Forum), ki je potekal od 3. do 5. maja 2023 v Atenah, izmed 82 prijavljenih projektov javno-zasebnih partnerstev iz celega sveta, zasedla odlično drugo mesto. Video projekta si lahko ogledate tukaj. Projekt sta na forumu predstavili Petra Šeme in Petra Ferk.

Preberi več
Uporaba dinamičnega nabavnega sistema v projektu ELENA Energija
18. april 2023

Dinamični nabavni sistem (v nadaljevanju: DNS) je tehnika javnega naročanja, ki gospodarskim subjektom, ki izpolnjujejo pogoje za ugotavljanje sposobnosti, ves čas trajanja DNS omogoča dostop do sistema oddaje posameznih javnih naročil. Naročnik k sodelovanju v postopku oddaje posameznega javnega naročila povabi vse gospodarske subjekte, ki so vključeni v t. i. katalog ponudnikov.

Preberi več
O PROJEKTU ENERGETSKE OBNOVE V LJUBLJANI TUDI V FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG
11. april 2023

Mestna občina Ljubljana s projekti EOL zasleduje cilje po zmanjšanju rabe energije in povečanju deleža obnovljivih virov energije. V okviru projektov EOL 1 do 3 je MOL skupno prenovila že 82 objektov, od tega 47 celovito in 35 delno. Dodatno je pa v okviru projektov EOL 3 in 4 9 objektov v različnih fazah implementacije, za 34 objektov pa poteka konkurenčni dialog. O tem so poročali tudi v časopisu FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG.

Preberi več
IZKAZOVANJE IZPOLNJEVANJA TEHNIČNIH SPECIFIKACIJ ZAHTEVANEGA BLAGA
11. april 2023

Državna revizijska komisija (v nadaljevanju: DKOM) je dne 20.3. 2023 s sklepom št. 018-018/2023-8 zavzela stališče o razlagi določil dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila v zvezi z izkazovanjem izpolnjevanja tehničnih zahtev, v primeru, ko se naročnik pri opredelitvi le-teh sklicuje na točno določeno znamko blaga (v nadaljevanju: referenčni izdelek).

Preberi več
PRAVILNA OBJAVA POGODB V OKVIRU SKUPNEGA JAVNEGA NAROČILA
31. marec 2023

Z namenom povečanja transparentnosti porabe javnih sredstev in javnega naročanja, so javni naročniki od 1.1.2023 naprej, dolžni mesečno poročati o izvršenih plačilih vseh pogodb, sklenjenih po izvedenih postopkih javnega naročanja.

Preberi več
RAZPIS ZA PROSTO DELOVNO MESTO!
29. marec 2023

V družbi S-Procurement iščemo dodatno pomoč!

Naziv delovnega mesta: STROKOVNI SODELAVEC

Preberi več
ENERGETSKA SANACIJA OBJEKTOV V LJUBLJANI (EOL 1-4)
27. marec 2023

Mestna občina Ljubljana s projekti EOL zasleduje cilje po zmanjšanju rabe energije in povečanju deleža obnovljivih virov energije. V okviru projektov EOL 1 do 3 je MOL skupno prenovila že 82 objektov, od tega 47 celovito in 35 delno. Dodatno je pa v okviru projektov EOL 3 in 4 9 objektov v različnih fazah implementacije, za 34 objektov pa poteka konkurenčni dialog.

Preberi več
DROBLJENJE JAVNIH NAROČIL
14. marec 2023

Drobljenje javnih naročil je ena izmed najbolj pogostih kršitev pravil javnega naročanja. Prepoved drobljenja je določena v četrtem odstavku 24. člena ZJN-3 in v primeru kršitve so predvidene stroge sankcije.

Preberi več
NOVA UREDITEV PLAČILNIH ROKOV V BREME DRŽAVNEGA IN OBČINSKIH PRORAČUNOV
13. marec 2023

V soboto, 3. 12. 2022 je stopil v veljavo Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024, ki se je začel uporabljati januarja letos. Izjema glede začetka uporabe zgoraj omenjenega zakona med drugim velja za 32. člen, ki se je začel uporabljati že 13. 12. 2022, torej na dan, ko je zakon stopil v veljavo. 

Preberi več
ZA NAROČNIKE - NOVE PREDLOGE ZA USTVARJANJE DOKUMENTOV
20. februar 2023

V sistemu S-Procurement lahko naročniki ob oddaji naročila uporabijo predloge za ustvarjanje dokumentov (templates). Naročnikom je na voljo nova predloga Odločitve (template), ki se samodejno ustvari ob oddaji naročila in je prilagojena novi funkcionalnosti sistema S-Procurement.

Preberi več