OPOMIN SLOVENIJI IZ BRUSLJA ZARADI NEPOPOLNEGA OZ. NEPRAVILNEGA PRENOSA DIREKTIV S PODROČJA JAVNEGA NAROČANJA IN KONCESIJ

Evropska komisija je dne 18.10.2023 opozorila Slovenijo zaradi neusklajenosti njenih nacionalnih pravil s standardi EU na področju javnega naročanja in koncesij. Med neskladji so izpostavljene težave, kot so postopki s pogajanji brez predhodne objave, možnost nepričakovanih sprememb javnih naročil ter potencialna diskriminacija proizvodov glede na njihovo poreklo. Poudarjeno je, da se Slovenija ni uskladila z določenimi evropskimi direktivami, ki se nanašajo na javno naročanje. Poleg Slovenije so bila opozorila poslana tudi drugim državam, vključno z Madžarsko, Portugalsko in Romunijo, zaradi podobnih kršitev. Slovenija ima za odziv in odpravo teh nepravilnosti dva meseca časa. V primeru ne ukrepanja s strani Slovenije, lahko Evropska komisija izda nadaljnje opomine. Ti ukrepi so del rutinskega nadzora Komisije nad izvajanjem prava EU s strani držav članic.

Glavni cilj teh pravil EU so zagotavljanje enake obravnave vseh gospodarskih subjektov v postopkih javnega naročanja in zagotavljanje preglednosti. Komisija je opozorila na različna vprašanja v državah, med drugimi na uporabo postopkov s pogajanji brez predhodne objave in težave z nacionalnimi pravili, ki dovoljujejo spremembo pogodb, omejitev pri sklepanju pogodb s podizvajalci ali potencialno diskriminacijo nekaterih izdelkov glede na njihovo poreklo. Komisija osem držav članic poziva, naj svoja pravila uskladijo z zakonodajo EU o preizkusu sorazmernosti.

Obe enem je Evropska komisija tudi izrazila zaskrbljenost glede nekaterih vidikov nacionalne zakonodaje držav članic. Med glavnimi točkami je bilo ugotovljeno, da nekateri zakoni omogočajo postopke s pogajanji brez javne objave. Dodatne težave vključujejo pravila, ki dovoljujejo spremembe v javnih naročilih povezanih z javnimi storitvami, omejitev pri oddaji naročil podizvajalcem in diskriminacijo proizvodov glede na njihovo geografsko poreklo. Opomini so del rednega svežnja odločitev Komisije proti državam, ki ne izpolnjujejo standardov EU. Te odločitve so namenjene zagotavljanju, da se pravo EU uporablja v korist državljanov in podjetij. V tem kontekstu je Komisija danes rešila 58 primerov s sodelujočimi državami članicami, kar pomeni, da nadaljnji postopki niso potrebni.

 

Vir: Evropska komisija