NAGRADA ZVEZE DRUŠTEV PRAVNIKOV ZA DELO V PRAVNIŠKIH DRUŠTVIH IZR. PROF. DR. PETRI FERK

V Portorožu se odvija konferenca 49. Dnevi slovenskih pravnikov (12. in 13. oktober), kjer potekajo razprave o aktualnih pravnih temah.

Predsednica republike, dr. Nataša Pirc Musar, je izpostavila nujnost urejanja zakonov za izbrisane prebivalce in poudarila vrednote enake obravnave ter pravičnosti v pravnih sistemih. Poudarek je bil tudi na ničelni toleranci do korupcije in spodbujanju integritete za doseganje pravične družbe. V luči vprašanja migracij in izbrisa prebivalcev je pozvala k pravnim ukrepom za omogočanje dostopa do stalnega prebivališča prizadetim.

Na konferenci so bila podeljena tudi priznanja izjemnim pravnikom, med njimi mag. Nataši Belopavlovič za življenjsko delo, dr. Mateju Avblju za pravnika leta, Maruši Tekavčič Veber za mlado pravnico in izr. prof. dr. Petri Ferk za delo v zvezi ali njenih članicah.

Počaščeni smo, da je med nagrajenci tudi izr. prof. dr. Petra Ferk, ki je na konferenci predavala o prenehanju koncesijske pogodbe.