Inštitut za javno-zasebno partnerstvo svetoval pri postavitvi 51 sončnih elektrarn v Mestni občini Ljubljana

Mestna občina Ljubljana je v sodelovanju z Energetiko Ljubljana, Resalto in RES ERP začela projekt Zelena energija na površinah in objektih občine, v okviru katerega bodo v javno-zasebnem partnerstvu postavili 51 sončnih elektrarn na različnih javnih objektih, vključno z osnovnimi šolami, vrtci, zdravstvenimi domovi ter športnimi in kulturnimi objekti. Podpis pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu je bil 17. oktobra 2023. Projektni partnerji ga označujejo kot referenčni in najpomembnejši projekt, saj bodo za njim zgradili največjo skupnostno elektrarno v Sloveniji.

 
Inštitut za javno-zasebno partnerstvo je počaščen, da lahko sodeluje pri svetovanju in izvajanju omenjenega projekta. Naše dolgoletne izkušnje in strokovno znanje na področju fotovoltaike nam omogočajo sodelovanje pri tako pomembnem projektu, ki bo spremenil videz Mestne občine Ljubljana.

  
Na novinarski konferenci, ki je bila 17. oktobra 2023, je ga. Petra Šeme, energetska upravljavka na MOL-u, povedala, da je namen projekta zagotovitev zelene energije za mestno občino ter upravljanje in vzdrževanje sončnih elektrarn, ki bo po 17 letih koncesijske pogodbe, prešel v last mestne občine. Vrednost projekta je ocenjena na približno pet milijonov evrov. Sam rok za izgradnjo je predviden do 1.julija 2024 leta. Sama prednost objekta je, da bo večina elektrarn povezana v skupnost, kar bo omogočalo učinkovitejšo porabo energije in zmanjšalo tveganje negativne cene električne energije v poletnih mesecih. Skupna moč za letno proizvodnjo bo več kot 5.200 megavatnih ur. Prav tako bo zagotovljena stabilnost cen, kar je zelo pomembno na današnjem ekonomsko nestabilnem trgu.

  
Po besedah ga. Šeme bodo večino sončnih elektrarn namestili na osnovne šole in vrtce. Namestili jo bodo še na center Rog, športni objekt Ilirija, drsališče Zalog, športni park Ježica, kopališči Kolezija in Kodeljevo ter na zdravstveni dom Ljubljana center, Šentvid in Vič Rudnik.