Informativni dnevi za podiplomske študijske programe FDŠ dne 15. in 17. 5. 2024

Na Fakulteti za državne in evropske študije Nove univerze, s sedežem v Kranju, izvajajo sodobne študijske programe, ki obravnavajo tudi aktualne vsebine s področja javnih naročil in koncesij. S fakulteto dolgoletno, kot predavatelja, uspešno sodelujeta tudi ustanovitelja Inštituta za javno-zasebno partnerstvo, doc. dr. Boštjan Ferk ter izr. prof. dr. Petra Ferk.

Vsako leto se mnogi zaposleni odločajo za študij na FDŠ NU, ker so študijski programi prilagojeni že zaposlenim:

- omogočen brezplačen študij (tudi za zaposlene),
- sodoben študijski center,
- predavanja v popoldanskem času,
- 1/3 predavanj online,
- možnost ogleda posnetkov vseh predavanj z zamikom/za nazaj.


V tem tednu FDŠ NU pripravlja dva informativna dneva, in sicer v sredo, 15. maja, in petek, 17. maja 2024. Vabljeni k obisku spletne strani, kjer lahko najdete še več koristnih informacij - TUKAJ