NOVICE

Sprememba prakse DKOM na področju izločitve ponudnikov iz razloga »neplačanih davkov ali prispevkov«
6. december 2022

»DKOM je z odločitvijo št. 018-125/2022-4 z dne 22. 11. 2022 potrdila neposredno uporabo določbe tretjega odstavka druge točke 57. člena Direktive 2014/24/EU, na podlagi katere mora naročnik ponudnikom omogočiti popravni mehanizem ob ugotovitvi obstoja izključitvenega razloga iz drugega odstavka 75. člena ZJN-3 na podlagi vpogleda v eDosje ali drugo javno evidenco. Predmetna določba Direktive namreč v pravni red Republike Slovenije ni bila prenesena, v prispevku pa si lahko podrobneje preberete o pogojih, ki jih izpolnjuje za njeno neposredno uporabo v postopkih oddaje javnih naročil«.

Preberi več
UNECE "WORKING PARTY ON PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIPS" 2. 12. 2022
30. november 2022

UNECE organizira že šesto sejo "WORKING PARTY ON PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIPS", ki bo potekala 1. in 2. decembra v hibridni obliki - v Ženevi in preko spleta. 

V diskusiji o delu in rezultatih ECTD na področju infrastrukture in financiranja prehoda na krožno gospodarstvo bo 2. 12. 2022 sodleovala tudi izr. prof. dr. Petra Ferk.

Preberi več
OKROGLA MIZA "KONTROLA IZVAJANJA JAVNIH NAROČIL" 2. 12. 2022
30. november 2022

Organizacija NALED bo 2. 12. 2022 v Beogradu izvedla okroglo mizo, na temo kontrole izvajanja javnih naročil. 

Na dogodku bo sodelovala tudi izr. prof. dr. Petra Ferk, ki bo predstavila analizo nadzora nad izvajanjem javnih naročil v državah članicah EU. 

Preberi več
KONFERENCA "UČINKOVITO JAVNO NAROČANJE" 1. 12. 2022
30. november 2022

V Beogradu bo 1. 12. 2022 potekala konferenca "Učinkovito javno naročanje", kjer  bodo predstavljeni rezultati raziskave o javnem naročanju v Srbiji. 

V razpravi z naslovom "Izzivi in ​​pogoji za uspešno izvedbo učinkovitega javnega naročanja" bo sodeloval tudi doc. dr. Boštjan Ferk.

Preberi več
CILJNO USPOSABLJANJE ZA ENERGETSKO POGODBENIŠTVO 30. 11. 2022
30. november 2022

Na izobraževanju CILJNO USPOSABLJANJE ZA ENERGETSKO POGODBENIŠTVO, bo v sredo, 30. 11. 2022 predavala tudi izr. prof. dr. Petra Ferk, ki bo predstavila pravne vidike energetskega pogodbeništva.

Preberi več
NOVOSTI NA PLATFORMI S-PROCUREMENT
29. november 2022

Z dnem 26. 11. 2022 so na platformo prišle številne posodobitve. Med njimi najdemo novosti tako za naročnike, kot za ponudnike. 

Preberi več
POROČANJE O IZVRŠENIH PLAČILIH IZ NASLOVA POGODB S PODROČJA JAVNEGA NAROČANJA PREK PORTALA UJP JN PLAČILA
21. november 2022

S 1. 1. 2023 čaka zavezance za javno naročanje pomembna novost, ki je bila sprejeta v skladu s Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o objavah pogodb s področja javnega naročanja, koncesij in javno-zasebnih partnerstev (Ur. list RS, št. 53/2022). Prav vsi zavezanci, bodo morali za pogodbe s področja javnega naročanja, sklenjene od 1. 1. 2023 dalje, mesečno poročati o izvršenih plačilih omenjenih pogodb prek spletnega portala UJP JN Plačila, ki ga je razvila Uprava Republike Slovenije za javna plačila v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo in Uradnim listom RS.  UJP bo podatke o izvršenih plačilih za namen javne objave in analitične ter druge obdelave posredoval ministrstvu, pristojnemu za javna naročila, ki jih bo nato javno objavil na portalu javnih naročil.

Preberi več
Informacijski center SOSPROTEUS v Kranju vzpostavljen kot statusno javno-zasebno partnerstvo
21. november 2022

Mestna občina Kranj je v sodelovanju z Zavodom za turizem in kulturo Kranj ter Zavodom jamski laboratorij Tular v četrtek, 10. novembra 2022 odprla Informacijski center SOS Proteus v rovih pod starim mestnim jedrom Kranja. Gre za prvi informacijski center na svetu z belo in črno človeško ribico. Njegova naloga je ozaveščati ljudi o življenju človeške ribice in pomenu podzemne vode, kjer živi – ta je glavni vir pitne vode v Sloveniji. Vsa zbrana sredstva od vstopnic gredo v delovanje jamskega laboratorija, raziskovanje in varstvo človeške ribice ter ozaveščanje o njej.

Preberi več
Spletna konferenca "Obnova stavb kot pot do energetske učinkovitosti in blaženja podnebnih sprememb" 1. december 2022
9. november 2022

Vabimo vas na spletno konferenco "Obnova stavb kot pot do energetske učinkovitosti in blaženja podnebnih sprememb", ki bo v četrtek 1. decembra 2022 ob 9h. Konferenco organizira Ministrstvo za energijo Republike Litva, v sodelovanju z "Ekotermijo", "KPMG Baltics" in odvetniško družbo "Glimstedt".

Preberi več
DO 5. 12. 2022 ZBIRAMO PREDLOGE ZA SPLETNA IZOBRAŽEVANJA V OKVIRU FORUMA ZNANJA 2023
25. oktober 2022

Kot vsako leto, bomo tudi v letu 2023 v okviru Foruma znanja izvedli kar nekaj spletnih izobraževanj. Ker to delamo za vas in si želimo, da bodo teme zanimive in aktualne, vas vabimo k oddaji predlogov, da nam poveste, kaj bi radi slišali.

Preberi več