Preglednica Postopki javnega naročanja in temeljni koraki javno-zasebnega partnerstva 3., dopolnjena izdaja, vključno z novelo ZJN-3, GV Založba, 2020

Dr. Boštjan Ferk, dr. Petra Ferk in Lara Valjavec so avtorji Preglednice Postopki javnega naročanja in temeljni koraki javno-zasebnega partnerstva. Preglednica na kratko in pregledno predstavlja postopke javnega naročanja ter temeljne korake javno-zasebnega partnerstva. Posamezne faze postopka so ponazorjene z barvnimi shemami in miselnimi vzorci. Tretja, dopolnjena izdaja je pripravljena v letu 2020 v skladu z ZJN-3 ter zakonskimi določili o nekaterih koncesijskih pogodbah.

Več informacij in naročila so tukaj.