KNJIGA THE EMERALD HANDBOOK OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS IN DEVELOPING ECONOMIES, EMERALD, 2017

Knjigi sta poglavje z naslovom PPPs In The Developing And Emerging Economies prispevala Petra in Boštjan Ferk. V njem analizirata javno-zasebna partnerstva v državah v razvoju, s primerjavo desetih razlogov za in proti javno-zasebnim partnerstvom. Vsi razlogi so bili relevantno preizkušeni tudi v praksi in sicer na primeru Republike Slovenije, kot razviti postranzicijski državi.

Več info najdete tukaj.