KNJIGA LAW AND ECONOMISC OF PUBLIC PROCUREMENT REFORMS, ROUTLEDGE, 2018

V knjigi je zbrano gradivo, ki je bilo podlaga za sprejem EU Direktiv iz leta 2014 v zvezi z javnim naročanjem. Vključuje prispevke strokovnjakov z raznih področij javnega naročanja, med drugim tudi Petro in Boštjana Ferka, ki sta svoj doprinos dala v prispevku Local Preferences As Non-Discriminatory Instrument In Public Procurement Of Fresh Foods.

Več info najdete tukaj.