12 . maj 2022

9:00 - 9:45

Spletni dogodek

POMEN INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE ZA IZVEDBO JAVNEGA NAROČILA

Javni projekti se pričnejo s pripravo ustrezne investicijske dokumentacije, na podlagi katere je projekt lahko uvrščen v proračun oziroma načrt razvojnih programov. Investicijska dokumentacija vsebuje dragocene informacije tudi za organizacijske enote naročnika, odgovorne za izvedbo javnega razpisa, česar se premalo zavedamo.

 

Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16) pozna več vrst investicijske dokumentacije, temeljni kriterij za obveznost priprave investicijskega dokumenta pa je vrednost investicije v stalnih cenah z vključenim DDV (capex). Višja ko je vrednost investicije, bolj podrobno in argumentirano morajo v investicijskem dokumentu biti naslovljena vprašanja izvedbe projekta, tveganj, financiranja, finančnih koristi, širših družbeno-ekonomskih koristi in podobno. Takšen pristop je običajen pri klasičnem načinu javnega naročanja, za katerega je značilna izvedba investicije (projekt) ali pa nakup blaga oziroma storitve. Skladno z Uredbo o enotni metodologiji, poslovni odhodki oziroma operativni denarni tok (opex) niso kriterij, po katerem bi se presojala obveznost priprave investicijske dokumentacije, temveč samo višina začetne investicije.

 

Na drugi strani je za koncesijska razmerja pogosto značilno, da javni partner sicer nima stroška investicije na začetku projekta oziroma je ta zanemarljiv, ima pa na drugi strani pomembne poslovne odhodke (opex) skozi celotno koncesijsko obdobje projekta. Obenem pa Zakon o nekaterih koncesijskih pogodbah (Uradni list RS, št. 9/19 in 121/21 – ZJN-3B) določa, da je za koncesije – nad mejno vrednostjo, za katero se ZNKP uporablja – potrebno izdelati Študijo upravičenosti podelitve koncesije.

 

Skupaj se bomo sprehodili čez posamezne vrste investicijske dokumentacije, njihovo vsebino in ključne vsebine investicijske dokumentacije za izvedbo javnega razpisa.

Delavnico izvajata: izr. prof. dr. Petra Ferk in doc. dr. Boštjan Ferk.

 

Za naročnike, uporabnike platforme S-Procurement in ponudnike, ki imajo vključen PREMIUM + paket, je delavnica brezplačna.

Za ostale udeležence je cena spletne delavnice 49 EUR brez DDV.

 

Prijava je obvezna. Pred izvedbo delavnice bodo prijavljeni udeleženci prejeli povezavo do dogodka na spletni naslov.

12 . maj 2022

9:00 - 9:45

Spletni dogodek