OSNOVE JAVNO-ZASEBNIH PARTNERSTEV

1. junij 2023

9:00 - 9:45

Spletni dogodek

Javno-zasebna partnerstva kot razmerja zasebnega vlaganja v javne projekte in/ali javnega sofinanciranja zasebnih projektov, ki so v javnem interesu so lahko učinkovit način za zapiranje infrastrukturne vrzeli. Vendar pa v praksi še vedno opažamo precejšnjo nenaklonjenost tako strokovne kot tudi širše javnosti do tovrstnih projektov.

Glede na to, da se nepovratna sredstva EU skozi leta zmanjšujejo, postaja tako za naročnike kot gospodarstvo nujno, da se seznanijo z alternativnimi pristopi za financiranje javne infrastrukture in javnih služb.

Namen delavnice je:

  • identificirati in nasloviti ključne strahove, ki ovirajo izvajanje javno-zasebnih partnerstev;
  • jasno prikazati, kaj javno-zasebna partnerstva so in kaj niso ter kje je meja med javno-zasebnimi partnerstvi ter privatizacijo;
  • opisati kombiniranje različnih virov financiranja za izvedbo javnih projektov,
  • seznaniti udeležence z normativnim okvirjem javno-zasebnih partnerstev,
  • prikazati ključne korake vzpostavitve javno-zasebnih partnerstev in primere dobrih praks,
  • obravnavati vaša vprašanja.

Delavnico vodita: izr. prof. dr. Petra Ferk in doc. dr. Boštjan Ferk

Za naročnike, uporabnike platforme S-Procurement in ponudnike, ki imajo vključen PREMIUM + paket, je delavnica brezplačna.

Za ostale udeležence je cena spletne delavnice 49 EUR brez DDV.

Prijava je obvezna. Prijave zbiramo do 31. maja 2023 do 12 ure. Pred izvedbo delavnice bodo prijavljeni udeleženci prejeli povezavo do dogodka na spletni naslov.

 

1. junij 2023

9:00 - 9:45

Spletni dogodek

Dodaj na koledar