Notranje oziroma in-house pogodbe

4. april 2024

9:00 - 9:45

Spletni dogodek

Delavnica »in-house« naročila, bo osredotočena na posebno vrsto naročil, ki so se razvila na podlagi prakse Sodišča Evropske unije. »In-house« naročila so naročila med osebami v javnem sektorju, kjer naročnik, ki je zavezanec za javna naročila, odda javno naročilo pravni osebi javnega ali zasebnega prava ali sklene pogodbo o izvedbi javnega naročila ali okvirnega sporazuma izključno z drugim(i) naročniki, v kolikor so izpolnjene določene zakonske zahteve. Delavnica bo raziskovala pogoje, pod katerimi je sklenitev neposredne pogodbe dovoljena, in kako se »in-house« naročila razlikujejo od standardnih postopkov oddaje javnih naročil. Udeleženci bodo pridobili poglobljen vpogled v zakonodajne določbe, ki urejajo področje »in-house« naročil, kot tudi pregled prakse Sodišča EU na tem področju, da bodo lažje razumeli, kako navedeno izjemo uporabiti v praksi.

Na delavnici bomo obravnavali naslednje ključne poudarke:

  • Razvoj instituta »in-house« naročil skozi prakso Sodišča EU;
  • razlika med institucionalnimi »in-house« naročili in pogodbenimi »in-house« razmerji;
  • analiza primerov iz prakse.

 

Delavnico vodita: izr. prof. dr. Petra Ferk in Klavdija Košec

Za naročnike, uporabnike platforme S-Procurement in ponudnike, ki imajo vključen PREMIUM + paket, je delavnica brezplačna.

Za ostale udeležence je cena spletne delavnice 49 EUR brez DDV.

Prijava je obvezna. Prijave zbiramo do 3. aprila 2024 do 12. ure. Pred izvedbo delavnice bodo prijavljeni udeleženci prejeli povezavo do dogodka na spletni naslov.

4. april 2024

9:00 - 9:45

Spletni dogodek

Dodaj na koledar