Metodologija vrednotenja javno-zasebnih partnerstev za cilje trajnostnega razvoja: uradni uvodni dogodek UNECE

Javno-zasebna partnerstva (JZP) so lahko pomemben mehanizem za financiranje trajnostnega razvoja z mobilizacijo zasebnih sredstev v razvoj infrastrukture v skladu s cilji trajnostnega razvoja. Vendar pa tradicionalna javno-zasebna partnerstva predstavljajo nekaj izzivov in omejitev pri izvajanju ciljev trajnostnega razvoja. Za njihovo premagovanje je UNECE razvil nov pristop k javno-zasebnim partnerstvom za cilje trajnostnega razvoja, ki v infrastrukturnih projektih ne prinaša le „ekonomsko najugodnejše variante“, ampak tudi „za ljudi najboljšo varianto“ in „za planet najboljšo varianto".

Organizacija UNECE pripravlja uradni uvodni dogodek na temo: Metodologija vrednotenja javno-zasebnih partnerstev za cilje trajnostnega razvoja, ki bo potekal 27. septembra 2022. Na dogodku bo ob 11:15 predavala tudi izr. prof. dr. Petra Ferk, ki bo govorila o praktičnih izkušnjah z metodologijo ocenjevanja. Celotem program dogodka si lahko ogledate tukaj (ang). Dogodek bo potekal v angleškem in ruskem jeziku.

Torek, 27. september 2022

Tolmačenje v angleškem in ruskem jeziku

Čas

Sekcije in govorci

10:00–10:10

Uvodne besede

-       George Katapodis, predsednik, Delovna skupina UNECE za javno-zasebna partnerstva in predsednik Helenskega enotnega organa za javna naročila, Grčija

-       Elisabeth Tuerk, direktorica oddelka za gospodarsko sodelovanje in trgovino, UNECE

10:10–10:30

Glavne značilnosti metodologije vrednotenja in njenega orodja za samoocenjevanje

-     Sekretariat UNECE

10:30–11:00

Izvajanje metodologije vrednotenja kot orodja za gradnjo zmogljivosti in politike

-       Sanžar Bolotov, direktor centra za javno-zasebna partnerstva pri Ministrstvu za gospodarstvo in trgovino, Kirgizistan

-       Niko Gačečiladze, direktor, Agencija za javno-zasebna partnerstva, Ukrajina (še ni potrjeno)

Vprašanja in odgovori

11:15–12:45

Praktične izkušnje z metodologijo vrednotenja

-       Sedef Yavuz-Noyan, vodja oddelka za javno-zasebna partnerstva, predsedstvo Turške republike, Urad za strategijo in proračun, Turčija

-       Petra Ferk, ustanoviteljica in vodja razvoja, Inštitut za JZP, Slovenija

-       Jelena Tadić, izvršna direktorica, PPP Investment, Beograd, Srbija

-       Francesco Micci, tajnik, TK 1.3 Finance & Nabava – Svetovno združenje za ceste/PIARC, Italija

Vprašanja in odgovori

12:45–13:00

Metodologija vrednotenja kot orodje za privabljanje zasebnega kapitala v JZP

-     James Stewart, NED, Združeno kraljestvo (še ni potrjeno)

Tradicionalna javno-zasebna partnerstva zajemajo samo ekonomsko učinkovitost, ta pristop k javno-zasebnim partnerstvom za cilje trajnostnega razvoja pa gre še dlje pri razvoju infrastrukturnih projektov, ki:

 1. povečajo dostop do osnovnih storitev ter zmanjšajo družbeno neenakost in nepravičnost;
 2. izboljšajo ekonomsko učinkovitost in fiskalno vzdržnost;
 • okrepijo odpornost in okoljsko trajnost;
 1. pospešujejo ponovljivost in razvoj nadaljnjih projektov; ter
 2. v projekte v celoti vključijo vse deležnike.

V ta namen je nedavno sprejeta Metodologija vrednotenja JZP UNECE za cilje trajnostnega razvoja  zasnovana tako, da podpira vlade pri usklajevanju javno-zasebnih partnerstev s cilji trajnostnega razvoja z zagotavljanjem niza meril in kazalnikov za ocenjevanje infrastrukturnih projektov glede na pet zgoraj omenjenih rezultatov in ciljev trajnostnega razvoja. Poleg tega je mogoče to metodologijo vrednotenja uporabiti kot orodje za krepitev zmogljivosti in izboljšanje politike.

 

Cilj dogodka je trojni:

 1. predstavitev Metodologije vrednotenja JZP UNECE za cilje trajnostnega razvoja in njegovo orodje za samoocenjevanje ter spodbujanje njegovega razširjanja in uporabe med enotami JZP v regiji UNECE;
 2. udeležencem omogočiti izmenjavo znanja in pridobivanje praktičnih veščin pri uporabi Metodologije vrednotenja JZP UNECE za cilje trajnostnega razvoja pri svojem vsakodnevnem delu, da bi svoje projekte javno-zasebnega partnerstva bolje uskladili s cilji trajnostnega razvoja v več fazah postopka javno-zasebnega partnerstva;
 3. poudariti prednosti, ki jih uživajo vlade, ko sprejmejo orodje za vrednotenje, kot je Metodologija vrednotenja JZP UNECE za cilje trajnostnega razvoja, da finančnemu trgu pokažejo, da z vidika ciljev trajnostnega razvoja njihovi projekti dosegajo visoko oceno glede okoljskih in socialnih načel ter načel upravljanja (ESG).

Pričakovani rezultati:

 • Prostovoljna uporaba Metodologije vrednotenja JZP UNECE za cilje trajnostnega razvoja s strani držav članic, s čimer bi zagotovili, da so njihovi javno-zasebna partnerstva in infrastrukturni projekti v skladu s cilji trajnostnega razvoja ter pripomorejo k njihovim strateškim ciljem trajnostnega razvoja.
 • Boljše razumevanje prednosti Metodologije vrednotenja JZP UNECE za cilje trajnostnega razvoja pri pritegnitvi trajnostnih finančnih sredstev v infrastrukturne projekte.
 • Ustvariti zanimanje za prihodnje usposabljanje in krepitev zmogljivosti za uporabo Metodologije vrednotenja JZP UNECE za cilje trajnostnega razvoja.

Za dogodek se je potrebno registrirati, to lahko opravite tukaj.