Institut vpogleda v ponudbo izbranega ponudnika

2. marec 2023

9:00 - 9:45

Spletni dogodek

Vpogled v ponudbo izbranega izvajalca predstavlja temeljno pravico ponudnika, s katero se uresničuje pravica do pravnega varstva. Institut ni namenjen pridobivanju podatkov o konkurenčnih ponudnikih, temveč temu, da se neizbrani ponudnik seznani s ponudbeno dokumentacijo zaradi morebitnega začetka revizijskega postopka. Posledično je tako za ponudnike kot naročnike izrednega pomena dobro poznavanje meja dopustnega vpogleda, kot jih urejajo predvsem Zakon o javnem naročanju, Zakon o dostopu do informacij javnega značaja ter Zakon o poslovni skrivnosti.

Na delavnici bomo obravnavali:

  • predrevizijski in revizijski postopek,
  • institut vpogleda po ZJN-3,
  • kdaj in komu mora naročnik omogočiti vpogled,
  • pojem poslovne skrivnosti ter obseg vpogleda po 35. členu ZJN-3 z relevantno prakso DKOM,
  • obseg vpogleda po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja z relevantno prakso Informaicjke pooblaščenke,
  • vaša vprašanja.

Delavnico vodita: Katja Hodošček mag. prav. in Lara Valjavec mag. prav.

Za naročnike, uporabnike platforme S-Procurement in ponudnike, ki imajo vključen PREMIUM + paket, je delavnica brezplačna.

Za ostale udeležence je cena spletne delavnice 49 EUR brez DDV.

Prijava je obvezna. Pred izvedbo delavnice bodo prijavljeni udeleženci prejeli povezavo do dogodka na spletni naslov.

2. marec 2023

9:00 - 9:45

Spletni dogodek

Dodaj na koledar