D, E, F javnega naročanja

18. oktober 2024

Ljubljana

Po uspešno izvedeni lanskoletni delavnici »ABC« javnega naročanja, kjer smo se podrobno seznanili s temelji javnega naročanja in pridobili osnovna znanja za uspešno delovanje v svetu javnih naročil, bomo naše razumevanje in veščine še dodatno razširili in poglobili s pomočjo nadaljevalne delavnice »DEF« javnega naročanja.

Naša prihajajoča delavnica «DEF javnega naročanja» je zasnovana tako, da vaše razumevanje javnega naročanja dvigne na višjo, bolj napredno raven. Pod vodstvom izkušenih strokovnjakov za javno naročanje boste imeli priložnost ne samo nadgraditi svoje obstoječe znanje, ampak se tudi poglobiti v bolj kompleksne in specializirane vidike javnega naročanja.

Na delavnici bomo obravnavali naslednje teme:

  • Oblikovanje pogojev in meril;
  • meje dopustnega dopolnjevanja in pojasnjevanja ponudb
  • proces ocenjevanja in vrednotenja ponudb;
  • analiza primerov iz prakse.

18. oktober 2024

Ljubljana

Dodaj na koledar