7 . april 2022

9:00 - 9:45

Spletni dogodek

PRENEHANJE JAVNE POGODBE

V slovenskem pravu niti pojem javne pogodbe niti pojem upravne pogodbe v Sloveniji nista normativno opredeljena. Pojem javne pogodbe (public contract) se je uveljavil v slovenski pravni teoriji kot skupni izraz za javna naročila in javne koncesije po zgledu iz tuje pravne terminologije in predvsem prava EU.

Javne pogodbe tako pri nas urejajo različni zakoni, ki so glede posameznih institutov pogosto med seboj neusklajeni – tudi glede prenehanja javnih pogodb. Prenehanje javnih pogodb je med drugim urejeno v Obligacijskem zakoniku, Zakonu o javnem naročanju, Zakonu o gospodarskih javnih službah, Zakonu o nekaterih koncesijskih pogodbah … Prihaja do številnih odprtih vprašanj.

Namen izobraževanja je sistematično pregledati možne načine prenehanja javnih pogodb in pogoje za njihovo uveljavljanje.

Program:

  1. Posebnosti prenehanja pogodbe o javnem naročilu
  • načini prenehanja
  • določbe katerih zakonov uporabiti in kdaj
  • kaj zapisati v javno pogodbo in kaj ureja že zakon

 

  1. Posebnosti prenehanja koncesijske pogodbe
  • načini prenehanja
  • določbe katerih zakonov uporabiti in kdaj
  • kaj zapisati v javno pogodbo in kaj ureja že zakon

Delavnico izvajata: izr. prof. dr. Petra Ferk in Nina Pekolj, univ. dipl. prav.

 

Za naročnike, uporabnike platforme S-Procurement in ponudnike, ki imajo vključen PREMIUM + paket, je delavnica brezplačna.

Za ostale udeležence je cena spletne delavnice 49 EUR brez DDV.

 

Prijava je obvezna. Pred izvedbo delavnice bodo prijavljeni udeleženci prejeli povezavo do dogodka na spletni naslov.

7 . april 2022

9:00 - 9:45

Spletni dogodek